- Spotkałem się z burmistrzem Woźnik w sprawie projektów unijnych.

- Spotkałem się z naczelnikiem Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w 2021 r.

- Odbyłem zdalne spotkanie z kierownictwem UM w sprawach bieżących.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.