- Dokonałem objazdu inwestycji miejskich.

- Podpisałem ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy parkingu przy ZSOT oraz budowy zbiorników na deszczówkę przy SP Nr 3 i SP nr 4, w ramach projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.

- Uczestniczyłem w posiedzeniu kierownictwa UM w sprawie projektu Lublinieckiego Centrum Aktywności Senioralnej.

- Zarządzeniem powołałem Lubliniecką Radę Kobiet.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.