- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na którym zgłosiłem propozycję wsparcia projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

- Uczestniczyłem w 7,5 godzinnej sesji Rady Miejskiej w Lublińcu.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.