PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Z dnia Pracy Burmistrza

WTOREK, 26 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

- We Wrocławiu uczestniczyłem w uroczystości wręczenia nagród podczas III Międzynarodowego Kongresu "Miasto – Woda – Jakość życia" oraz odebrałem statuetkę za zajęcie II miejsca w rankingu "Water City INDEX 2021. Ranking efektywności wykorzystania zasobów wody w polskich miastach" w klasyfikacji głównej dla miast średniej wielkości;

- Spotkałem się z przedsiębiorcą zainteresowanym inwestowaniem w naszym mieście;

- W Lubitece uczestniczyłem w I sesji nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca.

PONIEDZIAŁEK, 25 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

- Uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej: Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki oraz Bezpieczeństwa i Praworządności;

- Przyjąłem 2 mieszkańców;

- Dokonałem objazdu inwestycji miejskich;

- Po południu w Lubitece uczestniczyłem w posiedzeniu Lublinieckiej Rady Kultury.

CZWARTEK, 21 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

- Spotkałem się ze Starostą Lublinieckim w sprawie zawarcia porozumienia Gminy Lubliniec i Powiatu Lublinieckiego w celu uzyskania zgody na lokalizację w części budynku dawnej "czerwonej szkoły" nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy;

- Spotkałem się z Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w sprawach płacowych;

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST;

- W MDK uczestniczyłem w obchodach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego połączonego z jubileuszem 25-lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu;

- Spotkałem się z przedstawicielami Zarządu Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tarnowskich Górach w sprawie współpracy oraz ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych w nowo powstających budynkach wielorodzinnych przy ul. Wilniewczyca;

- Udzieliłem wywiadu dla TVP3 w sprawie budowy bloków mieszkalnych w ramach porozumienia z MTBS;

- Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej;

- W Lubitece uczestniczyłem w spotkaniu z Wiceprezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości – Panem Jarosławem Puckiem oraz z przedstawicielami gmin deklarujących przystąpienie do spółki SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.;

- Po południu uczestniczyłem w uroczystości Ślubowania Uczniów Klas Pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 3;

- W Szkole Podstawowej Nr 1 spotkałem się z Panią Dyrektor oraz nauczycielami placówki.

ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

- Spotkałem się z Przewodniczącym Rady Miejskiej w sprawie omówienia programu najbliższej sesji RM;

- Spotkałem się z Kierownikiem Stowarzyszenia MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Kokotku, w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.

WTOREK, 19 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

- Wraz z Posłem na Sejm RP Panem Andrzejem Gawronem oraz Wójtem Gminy Kochanowice spotkałem się w Katowicach z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S-11 oraz budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 11 z ul. M.C. Skłodowskiej;

- W Kokotku zapoznałem się z postępem prac na budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków;

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST;

- Uczestniczyłem w uroczystym spotkaniu zorganizowanym z okazji Dnia Seniora przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Rencistów Emerytów i Inwalidów w Lublińcu;

- Uczestniczyłem w posiedzeniu Lublinieckiej Rady Sportu poświęconym m.in. organizacji imprez sportowych z okazji jubileuszu 750-lecia miasta, zgłoszeniom do Nagród Burmistrza w dziedzinie sportu za 2021 rok oraz wniosków na stypendia sportowe w 2022 roku.

PONIEDZIAŁEK, 18 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

- Uczestniczyłem w spotkaniu wewnętrznym dot. zawarcia porozumienia ze Starostą Lublinieckim w sprawie budynku tzw. czerwonej szkoły;

- Przyjąłem 2 mieszkańców;

- Uczestniczyłem w posiedzeniu Lublinieckiej Rady Gospodarczej, tematami którego były m.in. stawki podatkowe w 2022 r. oraz zaopiniowanie propozycji przeniesienia targu zielnego na targ przemysłowy;

- Spotkałem się z kierownictwem UM w sprawie korekty harmonogramu montażu instalacji fotowoltaicznych złożonej przez firmę Sanito.

PIĄTEK, 15 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

- W Katowicach podpisałem akt notarialny zakupu od Województwa Śląskiego nieruchomości zabudowanej pawilonem na Placu Niepodległości w Lublińcu;

- Przyjąłem 2 mieszkańców;

- Spotkałem się z Wójt Gminy Pawonków.

CZWARTEK, 14 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

- Uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa UM z projektantem modernizacji tzw. czerwonej szkoły - docelowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy;

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST;

- Podpisałem wniosek do WFOŚiGW (314 podpisów) o dofinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Pawła Stalmacha, w którym mieści się m.in. siedziba Zespołu Pieśni i Tańca "Halka";

- Uczestniczyłem w spotkaniu na temat perspektywy funkcjonowania składowiska odpadów w Lipiu Śląskim.

ŚRODA, 13 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

- W Warszawie uczestniczyłem w zgromadzeniu samorządowców w obronie społeczności lokalnych;

- W Ujeździe spotkałem się z prezesem firmy EUROBOX – Panem Zbigniewem Krzyżakiem.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Umiarkowany

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 51μg/m3
SO2: 8μg/m3
C6H6: 3μg/m3

2021.10.28 05:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.