PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Z dnia Pracy Burmistrza

WTOREK, 15 GRUDNIA 2020 R.

 

- Zapoznałem się z zaawansowaniem prac przygotowawczych związanych z odbiorem zadania zrealizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego - wybiegu dla psów "PsiaBaza Zachód" przy ul. Wilniewczyca.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich.

- Uczestniczyłem w zdalnym zebraniu Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

PONIEDZIAŁEK, 14 GRUDNIA 2020 R.

- Odbyłem wizję lokalną na ul. Kochanowskiego oraz na budowie III bulwaru.

- Spotkałem się z przedstawicielami klubu Sporting Football Academy w sprawie organizacji II Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego.

- W Komendzie Powiatowej Policji przekazałem rower zakupiony ze środków miasta dla policjantów.

- Uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa UM w sprawie Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych oraz programu Słoneczny Lubliniec.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta.

PIĄTEK, 11 GRUDNIA 2020 R.

- Uczestniczyłem w 3-godzinnym posiedzeniu Komisji Finansowo – Ekonomicznej RM, na którym omówiłem założenia budżetu miasta na 2021 rok.

- Przeprowadziłem rozmowę telefoniczną z zastępcą dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w sprawie funkcjonowania skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

- Uczestniczyłem w formie wideokonferencji w 3,5 godzinnym posiedzeniu Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

CZWARTEK, 10 GRUDNIA 2020 R.

 

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Gospodarczej i Rynku Pracy, na których przedstawiłem założenia projektu budżetu miasta na 2021 rok.

- Spotkałem się z Panią dyrektor MOPS-u w sprawie realizacji pomocy świątecznej dla seniorów i osób potrzebujących w naszym mieście.

- Podpisałem akt notarialny sprzedaży gruntu.

- Spotkałem się z lublinieckimi przedsiębiorcami w sprawie budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki, na której przedstawiłem założenia budżetu miasta na 2021 rok.

- Uczestniczyłem w zdalnym spotkaniu z przedstawicielami Zakonu Misjonarzy Oblatów w sprawie umowy na dzierżawę targowiska, która wygasa z dniem 31 grudnia 2020 r.

- Spotkałem się z przedstawicielami zarządu Klubu HC Husaria Lubliniec w sprawie organizacji imprezy ogólnopolskiej w 2022 r.

ŚRODA, 9 GRUDNIA 2020 R.

- Uczestniczyłem w zdalnym spotkaniu przedstawicieli Zarządu Związku Miast Polskich z Panem Michałem Dworczykiem – szefem KPRM w sprawie projektu Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19 .

- Uczestniczyłem w wideokonferencji wójtów i burmistrzów naszego powiatu w sprawie podziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Podpisałem 37 umów na dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła.

WTOREK, 8 GRUDNIA 2020 R.

- Przeprowadziłem rozmowę telefoniczną z Panem Tomaszem Kałwą - Naczelnikiem Wydziału Dokumentacji GDDKiA w Katowicach, w sprawie zaawansowania prac związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej przebiegu drogi ekspresowej S11.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych, na którym przedstawiłem założenia projektu budżetu na 2021 rok.

- Spotkałem się z Panią dyrektor Miejskiego Domu Kultury w sprawach budżetu miasta na 2021 rok.

PONIEDZIAŁEK, 7 GRUDNIA 2020 R.

- Zdalnie uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju RM, na którym przedstawiłem założenia projektu budżetu na 2021 rok.

- Uczestniczyłem w zdalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

- Spotkałem się z kierownictwem UM w sprawie inwestycji na rok 2020 – 2021.

PIĄTEK, 4 GRUDNIA 2020 R.

- Odbyłem wizję lokalną na ul. Mickiewicza.

- Przed dworcem PKP przekazałem 21 worków nakrętek z naszego miejskiego serca dobroczynności dla niepełnosprawnego dziecka – Karolka z Koszęcina.

CZWARTEK, 3 GRUDNIA 2020 R.

- Odbyłem spotkanie z kierownictwem UM w sprawach bieżących.

- Spotkałem się z dwoma mieszkańcami miasta.

- Odbyłem zdalne spotkanie z dyrektorem ZGKLiC oraz kierownictwem UM w sprawie przedłużenia umowy na dzierżawę terenów pod targowisko.

- Spotkałem się z lublinieckim przedsiębiorcą w sprawie rozbudowy istniejącego zakładu.

ŚRODA, 2 GRUDNIA 2020 R.

- Skierowałem pismo do Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie możliwości stworzenia funduszu wsparcia dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności bezpiecznych przejść dla pieszych.

- Odbyłem wizję lokalną na ul. Grunwaldzkiej i na Wymyślaczu.

 

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 39μg/m3
SO2: 9μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2021.04.19 04:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.