PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Z dnia Pracy Burmistrza

PONIEDZIAŁEK, 11 STYCZNIA 2021 R.

- W Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej uczestniczyłem w spotkaniu z lublinieckimi historykami w sprawie przygotowania publikacji z okazji 750-lecia miasta.

- Spotkałem się z przedstawicielem firmy Agrapool Consulting - Panem Wiesławem Smolec w sprawie przygotowania dokumentacji w programie PPP - budowy nowej pływalni w Lublińcu.

- Spotkałem się z Przewodniczącym Rady Miejskiej w sprawie organizacji najbliższej sesji RM.

PIĄTEK, 8 STYCZNIA 2021 R

- Uczestniczyłem w spotkaniu wewnętrznym poświęconym przygotowaniu umów z mieszkańcami Lublińca – uczestnikami Programu Słoneczny Lubliniec.

- Spotkałem się z prezesem LKS Sparta Lubliniec.

CZWARTEK, 7 STYCZNIA 2021 r.

- Podpisałem kilkaset protokołów przekazania dokumentów do Archiwów Państwowych w Częstochowie i Katowicach.

- Spotkałem się z dyrektor Centrum Usług Wspólnych w sprawie organizacji PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe).

- Uczestniczyłem w spotkaniu wewnętrznym UM w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok (wprowadzenie do budżetu dwóch inwestycji: modernizacja ulic Staszica, Głowackiego i Ligonia oraz dostosowanie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 do nowych przepisów przeciwpożarowych).

WTOREK, 5 STYCZNIA 2021 R.

- Zapoznałem się z postępem prac związanych z modernizacją ul. Mickiewicza – III etap.

- Spotkałem się z komendantem Straży Miejskiej w sprawach bieżących.

- Spotkałem się z Panią Małgorzatą Majer - dyrektorem Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie w sprawie współpracy.

PONIEDZIAŁEK, 4 STYCZNIA 2021 R.

- Uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa UM w sprawach bieżącego funkcjonowania miasta.

- Zapoznałem się z postępem prac budowlanych na III bulwarze przy ul. Sportowej.

- Zapoznałem się ze statystyką USC za 2020 rok (196 urodzeń, 333 zgonów) oraz ze wstępnymi danymi dot. wydatków inwestycyjnych miasta w 2020 r., które wyniosły ponad 41 mln zł. (rekordowa kwota).

Środa, 30 GRUDNIA 2020 R.

 

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

- Podpisałem ostatnie (w 2020 r.) rozliczenia finansowe wydatków inwestycyjnych i bieżących.

WTOREK, 29 GRUDNIA 2020 R.

- Podpisałem ogłoszenie o rozpisaniu konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2021 r. (NGO).

- Podpisałem dwa akty notarialne przejęcia działek pod drogami od Starosty Powiatu Lublinieckiego.

- Uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa UM w sprawie realizacji programu "Słoneczny Lubliniec" w zakresie finansowym.

ŚRODA, 23 GRUDNIA 2020 R.

- Dokonałem objazdu inwestycji miejskich.

- Spotkałem się z przewodniczącym Lublinieckiej Rady Gospodarczej.

WTOREK, 22 GRUDNIA 2020 R.

- Spotkałem się z przedstawicielami firmy Bulanda Architekci, która przygotowuje projekt zagospodarowania terenu przy basenie przy ul. Powstańców Śl.

- W kancelarii notarialnej podpisałem upoważnienie dla dyrektora ZGKLiC.

- Zapoznałem się z postępem prac na budowie kanału deszczowego w ramach modernizacji ul. Kochanowskiego.

- Wraz z wiceburmistrz i sekretarzem miasta zapoznałem się z funkcjonowaniem zakładu MAKPOL.

- Spotkałem się z Panem Michałem Aloszko – burmistrzem Woźnik.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 37μg/m3
SO2: 8μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2021.04.23 00:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.