PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Z dnia Pracy Burmistrza

WTOREK, 19 STYCZNIA 2021 R.

- Uczestniczyłem w zdalnych posiedzeniach komisji Rady Miejskiej: Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności.

- Uczestniczyłem z zdalnym Zebraniu Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Poniedziałek, 18 stycznia 2021 r.

- Uczestniczyłem w zdalnych posiedzeniach komisji Rady Miejskiej: Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca.

- Przyjąłem 2 mieszkańców.

- Odbyłem wewnętrzne spotkanie kierownictwa Urzędu Miejskiego w sprawie projektu PPP dotyczącego nowej pływalni.

PIĄTEK, 15 STYCZNIA 2021 R.

- Uczestniczyłem w 3,5 godzinnym zdalnym posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich, na którym głównymi tematami były m.in.: nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, udział samorządów w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19 oraz pogarszająca się sytuacja finansowa miast.

CZWARTEK, 14 STYCZNIA 2021 R.

- W Koszęcinie spotkałem się z wójtem Zbigniewem Seniówem w sprawie omówienia wspólnych projektów unijnych.

- Przyjąłem dwóch mieszkańców.

- Przeprowadziłem rozmowę z Urzędem Marszałkowskim w sprawie zmiany umowy z mieszkańcami w programie "Słoneczny Lubliniec" (na korzystniejszą dla mieszkańców).

ŚRODA, 13 STYCZNIA 2021 R.

- Uczestniczyłem w zdalnym spotkaniu kierownictwa i naczelników UM w sprawie obowiązywania nowych procedur w urzędzie, w związku ze zmianą prawa zamówień publicznych.

- Spotkałem się z Przewodniczącym Rady Miejskiej w sprawie uchwał na najbliższą sesję RM.

- Dokonałem objazdu miasta w celu sprawdzenia stanu ulic po pierwszym ataku zimy.

WTOREK, 12 STYCZNIA 2021 R.

- Uczestniczyłem w zdalnym spotkaniu kierownictwa oraz naczelników UM w sprawie omówienia projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

- Odwiedziłem plac budowy bloków mieszkalnych przy ul. Wilniewczyca, które wybudowane zostaną w ramach współpracy miasta z MTBS w Tarnowskich Górach.

PONIEDZIAŁEK, 11 STYCZNIA 2021 R.

- W Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej uczestniczyłem w spotkaniu z lublinieckimi historykami w sprawie przygotowania publikacji z okazji 750-lecia miasta.

- Spotkałem się z przedstawicielem firmy Agrapool Consulting - Panem Wiesławem Smolec w sprawie przygotowania dokumentacji w programie PPP - budowy nowej pływalni w Lublińcu.

- Spotkałem się z Przewodniczącym Rady Miejskiej w sprawie organizacji najbliższej sesji RM.

PIĄTEK, 8 STYCZNIA 2021 R

- Uczestniczyłem w spotkaniu wewnętrznym poświęconym przygotowaniu umów z mieszkańcami Lublińca – uczestnikami Programu Słoneczny Lubliniec.

- Spotkałem się z prezesem LKS Sparta Lubliniec.

CZWARTEK, 7 STYCZNIA 2021 r.

- Podpisałem kilkaset protokołów przekazania dokumentów do Archiwów Państwowych w Częstochowie i Katowicach.

- Spotkałem się z dyrektor Centrum Usług Wspólnych w sprawie organizacji PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe).

- Uczestniczyłem w spotkaniu wewnętrznym UM w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok (wprowadzenie do budżetu dwóch inwestycji: modernizacja ulic Staszica, Głowackiego i Ligonia oraz dostosowanie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 do nowych przepisów przeciwpożarowych).

WTOREK, 5 STYCZNIA 2021 R.

- Zapoznałem się z postępem prac związanych z modernizacją ul. Mickiewicza – III etap.

- Spotkałem się z komendantem Straży Miejskiej w sprawach bieżących.

- Spotkałem się z Panią Małgorzatą Majer - dyrektorem Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie w sprawie współpracy.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 39μg/m3
SO2: 9μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2021.04.19 04:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.