PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Z dnia Pracy Burmistrza

WTOREK, 2 LUTEGO 2021 R.

- Uczestniczyłem w zdalnym spotkaniu kierownictwa i naczelników UM w sprawie omówienia projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

- Odbyłem spotkanie wewnętrzne w sprawie projektu uchwały dot. zwolnienia z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu.

- Uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie realizacji projektu "Słoneczny Lubliniec".

PIĄTEK, 29 STYCZNIA 2021 R.

- Spotkałem się z kierownictwem UM w sprawach bieżących.

- W Bytomiu uczestniczyłem w spotkaniu podregionu bytomskiego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, z udziałem prezydentów Bytomia i Piekar Śląskich oraz burmistrza Tarnowskim Gór i dyrektora Związku Subregionu.

CZWARTEK, 28 STYCZNIA 2021 R.

- Spotkałem się z kierownictwem UM w sprawie projektu uchwały dot. wprowadzenia zwolnień z opłat koncesyjnych dla przedsiębiorców, którzy w czasie wprowadzenia ograniczeń w związku z COVID-19 nie prowadzą sprzedaży napojów alkoholowych.

- Uczestniczyłem w ceremonii pogrzebowej śp. Benedykta Majera - Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu.

ŚRODA, 27 STYCZNIA 2021 R.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej.

- Spotkałem się z naczelnikiem Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego w sprawie wniosków o dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta, które realizowane będą w bieżącym roku.

- Przyjąłem 3 mieszkańców.

WTOREK, 26 STYCZNIA 2021 R.

- Zapoznałem się z danymi dotyczącymi wykonania budżetu miasta za 2020 r., w których dochody wyniosły 149,2 mln zł., natomiast wydatki 152,9 mln zł.

- Spotkałem się z wójtem Koszęcina w sprawie organizacji najbliższego spotkania wójtów i burmistrzów naszego powiatu.

PONIEDZIAŁEK, 25 STYCZNIA 2021 R.

- Uczestniczyłem w spotkaniu wewnętrznym w sprawie zagospodarowania terenu przy ul. Powstańców Śl.

- Spotkałem się z dyrektorem PZU Życie - Panem Piotrem Dworczykiem w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

- Uczestniczyłem w wideokonferencji z dyrektorami placówek oświatowych oraz instytucji kultury w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

- Udzieliłem wywiadu dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, w związku z przygotowywaniem materiału filmowego z okazji 30-lecia Związku.

- Spotkałem się z dyrektorem Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w sprawach bieżących.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Lublinieckiej Rady Sportu, tematem którego były m.in.: zaopiniowanie stypendiów sportowych oraz omówienie imprez sportowych, które zorganizowane zostaną z okazji 750-lecia Miasta Lublińca.

 

PIĄTEK, 22 STYCZNIA 2021 R.

 - Pożegnałem Panią Marię Pawełczyk - pracownika Urzędu Miejskiego przechodzącego na emeryturę.

- W Boronowie spotkałem się ze starostą, wójtami i burmistrzami powiatu lublinieckiego w sprawach projektów unijnych, programów szczepień oraz aktualnych problemów naszych samorządów.

CZWARTEK, 21 STYCZNIA 2021 R.

- Uczestniczyłem w ponad 3 godzinnej, zdalnej sesji Rady Miejskiej.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST.

- Uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa UM z naczelnikiem Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji w sprawie projektu terenu rekreacyjnego przy ul. Powstańców.

 

ŚRODA, 20 STYCZNIA 2021 R.

- Uczestniczyłem w zdalnych posiedzeniach komisji Rady Miejskiej: Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy oraz Komisji Finansowo – Ekonomicznej.

- Uczestniczyłem w zdalnym spotkaniu wójtów i burmistrzów powiatu lublinieckiego.

 

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 43μg/m3
SO2: 10μg/m3
C6H6: 3μg/m3

2021.04.19 02:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.