PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Z dnia Pracy Burmistrza

PONIEDZIAŁEK, 22 MARCA 2021 R.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej;

- Przyjąłem 2 mieszkańców;

- Zapoznałem się z postępem prac na ul. Mickiewicza;

- Spotkałem się z Przewodniczącym Rady Miejskiej w sprawie organizacji najbliższej sesji RM.

PIĄTEK, 19 MARCA 2021 R.

- Spotkałem się w Kokotku z o. Tomaszem Maniurą OMI, w sprawie umówienia spotkania z dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie w celu omówienia ewentualnego ponownego przywrócenia funkcji rekreacyjnej Stawu Posmyk;

- Zapoznałem się z postępem prac rewitalizacyjnych na budowie III etapu bulwaru;

- Uczestniczyłem w wideokonferencji z przedstawicielem dewelopera budującego osiedle mieszkaniowe w Lublińcu. W spotkaniu uczestniczyli również naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego oraz pracownik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji UM;

- Spotkałem się z mieszkańcami podpisującymi umowy o dofinansowanie w ramach naboru uzupełniającego do Programu Słoneczny Lubliniec.

CZWARTEK, 18 MARCA 2021 R.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, na którym omówiony został Krajowy Plan Odbudowy;

- Przekazałem życzenia dla mieszkańców miasta partnerskiego Kiskunmajsy z okazji Dnia Przyjaźni Polsko - Węgierskiej;

- Spotkałem się z wójtem Gminy Kroczyce;

- Spotkałem się z Prezesem Zarządu Spółki "Lentex";

- Podpisałem kilkadziesiąt decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

 

ŚRODA, 17 MARCA 2021 R.

- Spotkałem się z dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4;

- Przyjąłem 3 mieszkańców;

- Udzieliłem wywiadu dla Radia Katowice w sprawie projektów unijnych.

WTOREK, 16 MARCA 2021 R.

- Spotkałem się zdalnie z kierownictwem UM w sprawie przetargu na wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Kokotku;

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej;

- Zapoznałem się z postępem prac na ulicach Mickiewicza i Kochanowskiego oraz na budowie III etapu bulwaru;

- Odwiedziłem targowisko miejskie.

PIĄTEK, 12 MARCA 2021 R.

- Spotkałem się z nowym radnym - elektem Rady Miejskiej Tomaszem Mańką;

- Podpisałem kolejnych 13 umów na dofinansowanie w formie dotacji wymiany tzw. kopciuchów;

- Podpisałem 12 umów dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca;

- W Lubitece uczestniczyłem w jubileuszowej uroczystości z okazji 75 urodzin Zygmunta Anczoka - złotego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Monachium.

CZWARTEK, 11 MARCA 2021 R.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich.

ŚRODA, 10 MARCA 2021 R.

- Spotkałem się z przewodniczącym Lublinieckiej Rady Gospodarczej;

- Uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa UM z nadleśniczym Nadleśnictwa Lubliniec w sprawie utworzenia użytków ekologicznych na terenie Kokotka;

- Podpisałem akt notarialny ustanowienia służebności przesyłu;

- Spotkałem się z wójt gminy Pawonków oraz dyrektorem ZGKLiC w sprawie współpracy w zakresie gospodarki wodno – ściekowej;

- W Piekarach Śląskich uczestniczyłem w podpisaniu umowy partnerskiej pomiędzy klubami piłki ręcznej: Handball Club Husaria Lubliniec a MKS Olimpia Piekary Śląskie.

 

WTOREK, 9 MARCA 2021 R.

- Spotkałem się z prezesem Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach w sprawie zasad przydziału mieszkań w budynkach wielorodzinnych, które powstają przy ul. Wilniewczyca, w ramach porozumienia Miasta Lublińca ze spółką MTBS;

- Uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa UM z kierownictwem ZGKLiC w sprawach rozliczeń finansowych.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 37μg/m3
SO2: 8μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2021.04.23 00:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.