PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Z dnia Pracy Burmistrza

Środa, 30 grudnia 2015

- w Katowicach w Urzędzie Marszałkowskim złożyłem umowę na dofinansowanie ul. Szafera w ramach środków z UE 2007-2013 w wysokości 1.306 mln zł

- w Komendzie Powiatowej Policji uczestniczyłem w przekazaniu samochodów dla Lublinieckiej policji

- przyjąłem 7 mieszkańców w ramach środowych przyjęć

Wtorek, 29 grudnia 2015

- podpisałem umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie ul. Szafera w ramach środków z UE 2007-2013 w wysokości 1.306 mln zł

- podpisałem akt notarialny sprzedaży gruntu przy ul. M.C Skłodowskiej pod budowę obiektu sportowego (hale tenisowe)

- uczestniczyłem w kolejnej Sesji Rady Miejskiej na której przyjęto jednogłośnie budżet na 2016r w którym są zapisane środki na wprowadzenie budżetu obywatelskiego

Poniedziałek, 28 grudnia 2015r

- przyjąłem 3 mieszkańców

- wspólnie z Panią Skarbnik podpisałem umowę kredytową na kwotę 1 mln zł

- wraz z grupą radnych dokonałem wizji lokalnej na zakończonej budowie II bloku komunalnego

Środa, 23 grudnia 2015

- wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Gabrielem Podbiołem zapoznałem się z postępem prac kończących budowę 2 budynku komunalnego, który w styczniu 2016r. zostanie zasiedlony.

- podpisałem rozstrzygnięcie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

- w ramach przyjęć przyjąłem 4 mieszkańców

Wtorek, 22 grudnia 2015

- uczestniczyłem w spotkaniu wewnętrznym dotyczącym propozycji zagospodarowania terenu przy dworcu PKP

- uczestniczyłem w wigilii zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- wspólnie z Sekretarzem i Naczelnikiem Wydziału Inwestycji spotkaliśmy się z przyszłymi mieszkańcami nowego bloku komunalnego przy ul. Wilniewczyca

Poniedziałek, 21 grudnia 2015

- podpisałem 2 akty notarialne służebności przesyłu

- w Kaletach wziąłem udział w spotkaniu burmistrzów i wójtów porozumienia Gospodarczego Gmin Małej Panwi i Górnej Liswarty

- przyjąłem 3 mieszkańców

- wieczorem uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym Lublinieckich Strażaków z OSP

Piątek, 18 grudnia 2015

- zapoznałem się z wariantami koncepcji Park&Ride (zagospodarowanie terenu Dworca PKP). Prezentacji dokonała firma SILESIA ARCHITEKCI z Katowic.

- uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym Przedszkola Miejskiego nr 4 i nr 8

- zapoznałem się z postępem prac wykończeniowych na II bloku komunalnym

- uczestniczyłem w spotkaniu wójtów i burmistrzów z posłem Andrzejem Gawronem

- uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym Lublinieckiego Domu Dziecka

- wieczorem uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym z emerytami firmy ETHOSENERGY oraz z Lublinieckimi harcerzami

Czwartek,17 grudnia 2015

- uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowych Polskiego Związku Niewidomych oddział Lubliniec

- uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym w Przedszkolu Miejskim nr 7

- w MDK wręczałem nagrody Laureatom Rejonowej Olimpiady PCK

- uczestniczyłem w przedstawieniu młodzieży SP nr 3

- złożyłem życzenia rencistom i emerytom SP nr 1

- spotkałem się z emerytami Urzędu Miejskiego

Środa, 16 grudnia 2015

- uczestniczyłem w wspólnym kolędowaniu w Specjalnym Ośrodek Szkolno-Wychowawczym im. Konrada Mańki.

 - w Jednostce Wojskowej Komandosów uczestniczyłem w koncercie świątecznym

 - dokonałem wizji lokalnej na budowie II bloku komunalnego gdzie trwają ostatnie prace wykończeniowe

 - w ramach środowych przyjęć przyjąłem 14 mieszkańców

 - wieczorem uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym „Klubu Nadzieja”

 - uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym Zarządu Powiatowego OSP

Wtorek, 15 grudnia 2015r

- uczestniczyłem w wewnętrznym spotkaniu dotyczącym projektów termomodernizacyjnych na które będziemy się ubiegać o środki z UE (w ramach już przyznanych środków)

- z dziećmi z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 ubieraliśmy choinkę w Urzędzie Miejskim

- przyjąłem Pana Ambasadora Tajwanu Henry M.J Chena wraz z małżonką. Oprócz rozmów dotyczących spraw gospodarczych goście zwiedzili Muzeum E. Stein

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 10μg/m3
SO2: 6μg/m3
C6H6: 1μg/m3

2021.05.09 15:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.