PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Z dnia Pracy Burmistrza

Czwartek, 28 kwietnia 2016

- Uczestniczyłem w spotkaniu wielkanocnym lublinieckiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych.

 

- Uczestniczyłem w Sesji Rady Miejskiej w Lublińcu.

 

- Wieczorem w Muzeum Pro Memoria Edith Stein uczestniczyłem w wernisażu malarstwa Jolanty Goleni-Mikusz.

Środa, 27 kwietnia 2016

- Spotkałem się z dyrektorem lublinieckiego Tauronu Wilhelmem Glinką w sprawie remontów oświetlenia ulicznego znajdującego się w gestii Tauronu.

 

- Spotkałem się z zarządami 5 ogródków działkowych z terenu naszego miasta, by omówić dalszą współpracę.

 

- Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Finansowo-Ekonomicznej Rady Miejskiej, poświęconym wykonaniu budżetu miasta za 2015 r.

 

- Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy, poświęconym sytuacji na rynku pracy w Lublińcu.

 

- W ramach środowych przyjęć przyjąłem 7 mieszkańców.

 

- Uczestniczyłem w wizji lokalnej na ulicach Karolinki i Armii Krajowej.

Wtorek, 26 kwietnia 2016

- Wraz z burmistrzami i wójtami naszego powiatu uczestniczyłem w szkoleniu z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

- Przyjąłem 3 mieszkańców.

 

- Odbyłem wewnętrzne spotkanie w sprawie ZIT-ów.

 

- Uczestniczyłem w zakończeniu Olimpiady PCK dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Poniedziałek, 25 kwietnia 2016

- Spotkałem się z przedsiębiorcą zainteresowanym inwestycją w Lublińcu.

 

- W Katowicach uczestniczyłem w Gali Wolontariatu Szkolnego POLICHROM.

 

- Uczestniczyłem w kolejnym posiedzeniu Lublinieckiej Rady Sportu.

Niedziela, 24 kwietnia 2016

- W Kościele pw. Św. Stanisława Kostki uczestniczyłem w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

Piątek, 22 kwietnia 2016

- W Warszawie w Szkole Głównej Handlowej nasze miasto otrzymało wyróżnienie "Gmina na 5!". Spośród 658 miast wyróżnionych zostało 18.

 

- Uczestniczyłem w spotkaniu samorządowym w Kobyłce pod Warszawą.

Środa, 20 kwietnia 2016

- Dokonałem wizji lokalnej na ul. Ligonia i Głowackiego.

 

- Spotkałem się z inwestorem realizującym inwestycję sportową przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

 

- Spotkałem się z prezesem firmy Interhal w sprawie przyśpieszenia zakończenia I etapu modenizacji Stadionu Sparty.

 

- W ramach przyjęć przyjąłem 14 mieszkańców.

 

- Po południu w MDK uczestniczyłem w spotkaniu mieszkańców miasta z projektantem koncepcji zmian organizacji ruchu w centrum naszego miasta. W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 mieszkańców. Trwało ono ponad 3 godziny i było bardzo merytoryczne.

Wtorek, 19 kwietnia 2016

- W Gliwicach przewodniczyłem posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Związku Subregionu Centralnego.

 

- Dokonałem wizji lokalnej na ul. Gajowej i Sosnowej w związku z budową nowego oświetlenia ulicznego.

 

- Zapoznałem się z wynikami finansowymi miasta za I kwartał 2016 r. Dochody: 19,6 mln zł, wydatki: 16,2 mln zł.

Poniedziałek, 18 kwietnia 2016

- W Starostwie Powiatowym spotkałem się z Dyrektorem Caritasu i Zarządem Starostwa w sprawie wynajmu pomieszczeń dla Caritasu.

 

- Odbyłem wizję lokalną na ul. Gajowej i Sosnowej.

 

Sobota, 16 kwietnia 2016

- Po południu w Parku Miejskim nagradzałem zwycięzców Pucharu Polski w Dogtrekkingu.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 11μg/m3
SO2: 6μg/m3
C6H6: 1μg/m3

2021.05.06 13:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.