PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Z dnia Pracy Burmistrza

ŚRODA, 28 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

- Zdalnie spotkałem się z kierownictwem oraz naczelnikami UM (14 osób) w sprawie COVID-19.

- Uczestniczyłem w podpisaniu umowy pomiędzy Międzygminnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Tarnowskich Górach a firmą Riser z Jaworzna, na budowę dwóch bloków mieszkalnych przy ul. Wilniewczyca.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Finansowo – Ekonomicznej Rady Miejskiej.

 

WTOREK, 27 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

- Spotkałem się zdalnie z kierownictwem UM w sprawie projektu budżetu miasta na 2021 rok.

- Podpisałem akt notarialny sprzedaży dwóch działek budowlanych.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej .

 

PONIEDZIAŁEK, 26 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska.

- Na Al. Solidarności uczestniczyłem w sadzeniu drzew.

- Przekazałem Panu Posłowi Andrzejowi Gawronowi pismo w sprawie subwencji oświatowej dla Lublińca na rok 2021.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy.

- Otwarłem pierwsze spotkanie Młodzieżowej Rady Miasta, na którym złożyłem życzenia oraz gratulacje nowym radnym.

 

PIĄTEK, 23 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

- Odbyłem wizję lokalną na ulicy Bukowej (zniszczenie drogi).

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych RM.

- Odbyłem wizję na ulicach Kilara i Hadyny.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

CZWARTEK, 22 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

- Odbyłem zdalne spotkanie z kierownictwem UM w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu w związku z pandemią.

- Zdalnie spotkałem się z naczelnikami wydziałów Gospodarki Miejskiej i Inwestycji oraz Strategii i Zamówień Publicznych w sprawie tegorocznych przetargów.

- Podpisałem umowę na wykonanie koncepcji drogowych dla ulic Częstochowskiej i Oleskiej (przejazdy kolejowe).

ŚRODA, 21 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

- Zapoznałem się z wynikami finansowymi Miasta za trzy kwartały 2020 r. W tym okresie dochody wyniosły 111,1 mln zł, natomiast wydatki 107,3 mln zł.

- Uczestniczyłem w wideokonferencji kierownictwa UM z przewodniczącym Rady Miejskiej w sprawie organizacji najbliższej sesji Rady Miejskiej.

 

WTOREK, 20 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zarządu Związku Subregionu Centralnego, które dotyczyło m.in. rozdziału kolejnych środków unijnych oraz zatwierdzenia ostatnich list projektów finansowanych przez Unię Europejską w ramach perspektywy 2014-2020.

- Uczestniczyłem w telekonferencji kierownictwa UM, na której omówiona została umowa na budowę dwóch bloków mieszkalnych w porozumieniu z MTBS Tarnowskie Góry.

- Odbyłem zdalne spotkanie z kierownictwem oraz naczelnikami UM w sprawie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 

PONIEDZIAŁEK, 19 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

- Uczestniczyłem w wideokonferencji wójtów, burmistrzów i starosty powiatu lublinieckiego z dyrektorem Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego p. Karoliną Jaszczyk, w sprawie projektów unijnych na nową perspektywę unijną.

- Uczestniczyłem w zdalnym spotkaniu kierownictwa UM w sprawie podniesienia bezpieczeństwa pracy Urzędu w czasie pandemii.

PIĄTEK, 16 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

- Podpisałem kilka decyzji podatkowych oraz umorzyłem raty podatku od nieruchomości dla Szpitala Powiatowego w Lublińcu.

- Zapoznałem się z postępem prac modernizacji oczyszczalni ścieków.

- Wspólnie z dyrektorem ZGKLiC podjęliśmy decyzję o zamknięciu basenu w związku z rządowym zakazem funkcjonowania tego typu obiektów w strefie żółtej, w której znalazł się również Lubliniec.

- Otrzymaliśmy nagrodę za pierwsze miejsce w prestiżowym konkursie "Inwestycja Roku". Nagrodę Miastu przyznała Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Wygraliśmy w kategorii kultura i edukacja, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 14μg/m3
SO2: 12μg/m3
C6H6: 1μg/m3

2021.05.07 14:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.