PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Z dnia Pracy Burmistrza

ŚRODA, 25 LISTOPADA 2020 R.

- Dokonałem objazdu inwestycji miejskich.

- Podpisałem ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy parkingu przy ZSOT oraz budowy zbiorników na deszczówkę przy SP Nr 3 i SP nr 4, w ramach projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.

- Uczestniczyłem w posiedzeniu kierownictwa UM w sprawie projektu Lublinieckiego Centrum Aktywności Senioralnej.

- Zarządzeniem powołałem Lubliniecką Radę Kobiet.

WTOREK, 24 LISTOPADA 2020 R.

- Uczestniczyłem w zdalnym Zebraniu Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

- Uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

PONIEDZIAŁEK, 23 LISTOPADA 2020 R.

- Podpisałem akt notarialny sprzedaży działki na ulicy Hadyny.

- Zapoznałem się wynikami finansowymi miasta za 10 miesięcy 2020 roku.

- Odbyłem wizje lokalne na ulicach Kochanowskiego i Ogrodowej.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta.

PIĄTEK, 20 LISTOPADA 2020 R.

- Spotkałem się z komendantem Straży Miejskiej w sprawach bieżących.

- Uczestniczyłem w zdalnym (4-godzinnym) posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

CZWARTEK, 19 LISTOPADA 2020 R.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na którym zgłosiłem propozycję wsparcia projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

- Uczestniczyłem w 7,5 godzinnej sesji Rady Miejskiej w Lublińcu.

ŚRODA, 18 LISTOPADA 2020 R.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej, na którym przedstawiłem plany dot. poprawy bezpieczeństwa na głównych przejściach dla pieszych, zarówno na drogach gminnych jak i powiatowych.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Finansowo – Ekonomicznej Rady Miejskiej, na którym przedstawiłem informacje na temat funkcjonowania UM po reorganizacji.

WTOREK, 17 LISTOPADA 2020 R.

- Uczestniczyłem w zdalnym Walnym Zebraniu Członków Związku Subregionu Centralnego.

- Na zdalnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy omówiłem realizowane w 2020 roku inwestycje oraz plany inwestycyjne na 2021 rok.

- W Kokotku zapoznałem się z postępem prac budowy oświetlenia ulicy Posmyk.

- Zapoznałem się z postępem prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wymyślacz oraz przepompowni na ulicach Gajowej i Sosnowej.

 

PONIEDZIAŁEK, 16 LISTOPADA 2020 R.

- Odbyłem zdalne spotkanie wewnętrzne dot. koncepcji Lublinieckiego Centrum Aktywności Senioralnej.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej.

- Uczestniczyłem w zdalnym spotkaniu Lublinieckiej Rady Gospodarczej, która wyraziła pozytywną opinię na temat niepodwyższania podatków i opłat lokalnych.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Lublinieckiej Rady Sportu.

- Zdalnie spotkałem się z Auditorem z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie, który przeprowadził audit nadzoru posiadanego przez Urząd Miejski w Lublińcu certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO.

SOBOTA, 14 LISTOPADA 2020 R.

- Uczestniczyłem w uroczystościach pogrzebowych śp. Dariusza Przyłasa, dyrektora ZS im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu.

 

PIĄTEK, 13 LISTOPADA 2020 R.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Lublińcu.

 

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 24μg/m3
SO2: 15μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2021.05.10 00:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.