PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Z dnia Pracy Burmistrza

Czwartek, 2 lipca 2020 r.

- Podpisałem porozumienie pomiędzy miastem a Starostwem Powiatowym na dofinansowanie przez miasto przebudowy ul. Wyszyńskiego i Wawrzyńca Hajdy w kwocie 1,5 mln zł.

- W Opolu w Sądzie Okręgowym zeznawałem jako świadek.

Środa, 1 lipca 2020 r.

- Zapoznałem się z postępem prac na budowie Centrum Przesiadkowego park & ride.

- Przyjąłem 8 mieszkańców.

- Odbyłem wizję lokalną na ul. Hadyny.

Wtorek, 30 czerwca 2020 r.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM.

- Spotkałem się z redaktorem Gazety Regionalnej.

- Podpisałem akt notarialny sprzedaży mieszkania komunalnego.

- Uczestniczyłem w spotkaniu poświęconym zorganizowaniu miejskiego PSZOK-u.

Poniedziałek, 29 czerwca 2020 r.

- Spotkałem się z nauczycielami SP nr 2 w sprawie nowego projektu dla młodzieży.

- Spotkałem się z Dyrektor MOPS w sprawach bieżących.

- Dokonałem objazdu miasta w związku z bardzo silnymi opadami deszczu.

Piątek, 26 czerwca 2020 r.

- Zapoznałem się z zakończonym asfaltowaniem ul. Brzozowej.

- Uczestniczyłem w wideokonferencji Zespołu Infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

- W Woźnikach uczestniczyłem w spotkaniu wójtów i burmistrzów naszego powiatu.

 

Czwartek, 25 czerwca 2020 r.

- Uczestniczyłem w blisko 5-godzinnej sesji Rady Miejskiej, podczas której. m.in. radni udzielili mi jednogłośnie absolutorium oraz zdecydowali o udzieleniu mi votum zaufania (12 głosów "za", 1 przeciwny i 8 wstrzymujących).

Środa, 24 czerwca 2020 r.

- Uczestniczyłem w zdalnej Komisji Finansowo - Ekonomicznej Rady Miejskiej.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zarządu Subregionu Centralnego.

- Uczestniczyłem w wewnętrznym spotkaniu  poświęconym przewozom młodzieży do szkół w nowym roku szkolnym.

- Uczestniczyłem w wideokonferencji wójtów i burmistrzów naszego powiatu.

- Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej, na której przedstawiłem raport o stanie miasta za 2019 r.

- Przyjąłem 8 mieszkańców.

Wtorek, 23 czerwca 2020 r.

- Podpisałem wniosek do Starosty Powiatowego o pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków w Kokotku.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki.

- Spotkałem się z kierownictwem spółki FCC.

- Zapoznałem się z postępem prac na ul. Brzozowej.

Poniedziałek, 22 czerwca 2020 r.

- Spotkałem się z przedstawicielem STB Energia  w sprawie dofinansowania klubu.

- Uczestniczyłem w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników FCC (ASA) Sp. z o.o.

- Przyjąłem 2 mieszkańców.

- Podpisałem wniosek do BGK dotację do budowy 2 bloków w ramach współpracy MTBS i miasta.

- Zapoznałem się z sytuacją hydrologiczną naszego miasta.

Piątek, 19 czerwca 2020 r.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu połączonych komisji: Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa.

- Spotkałem się z Komendantem SM w sprawie kontroli zbiorników bezodpływowych.

- Spotkałem się z Dyrektor MPBP w sprawie obsługi sesyjnej i w sprawach bieżących.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
16.56
μg/m3        
2020.07.05 12:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

CORONAWIRUS

wybory copy

generator ngo

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

3d

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.