PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

 

Aby zadać pytanie skorzystaj z formularza

 

Przeszukaj*) wcześniej zadane pytania i odpowiedzi:

*) Można wyszukiwać po frazie zawartej w pytaniu, odpowiedzi lub nazwie autora. Minimalna liczba wyszukiwanych znaków to 5.

 

 

1. Drugi nabór
Dzień dobry. Panie burmistrzu to są jakieś jaja. Drugi nabór do programu słoneczny Lubliniec? A potem może będzie trzeci i czwarty! Co to ma być dlaczego kolejny nabór? Jak tak dalej pójdzie to może za kilka lat uda się program zrealizować! Już na samym etapie procedury przetargowej oraz wątpliwości związanych z kwestią wycenionych ( drogo )instalacji był problem. Dlaczego był kładziony taki nacisk na szybką wpłatę pieniędzy na konto urzędu miasta? W tej chwili środki te leżą zapewniona nie oprocentowanym rachunku ! Doceniam pracę Pana burmistrza niemniej jednak w tym temacie zdecydowanie inne gminy miały lepsze rezultaty jeśli chodzi o fundusze europejskie.
Yaro,
data pytania: 2021-04-22

Szanowny Panie,

Jak informowałem wcześniej drugi nabór uzupełniający wynikał przede wszystkim z:

  1. Braku wpłat uczestników projektu w wyznaczonym terminie tj. do 31 marca br. – nie wpłaciło 18 uczestników, którzy podpisali umowy,

  2. Wpłat uczestników po terminie – 25 uczestników dokonało wpłat po terminie, czyli po 31 marca br. Po konsultacjach z Urzędem Marszałkowskim ustalono, że tych wpłat nie możemy honorować i aby tych uczestników utrzymać w programie należy ogłosić kolejny nabór uzupełniający.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Lublińca, którzy dokonali wpłat po terminie podjąłem decyzję o ogłoszeniu kolejnego naboru uzupełniającego.

Wszystkich uczestników projektu, którzy podpisali umowy i dokonali wpłat w terminie do 31 marca br. chcę zapewnić, że terminy realizacji Programu Słoneczny Lubliniec nie są zagrożone.

Zgodnie z wnioskiem realizacja projektu rozpoczyna się w maju 2021. Zakończenie montażu instalacji solarnych zgodnie z zawartą umową przewidziane jest do 30 listopada 2021 roku a zakończenie montażu instalacji fotowoltaicznych zgodnie z zawartą umową przewidziane jest do 30 października 2022 roku. Termin wpłaty udziału uczestnika programu wynikał z opracowanych umów zatwierdzonych przez Urząd Marszałkowski i wszyscy podpisujący umowy mieli tego świadomość.

Bardzo poważnie traktuję swoje obowiązki i jestem zaskoczony i zdegustowany tym złośliwym komentarzem w skierowanym do mnie pytaniu. Mogę przypuszczać, że osoba zadająca pytanie w ogóle nie ma wiedzy na temat realizacji projektów unijnych w szczególności tych dotyczących dostawy i montażu instalacji OZE. Podobne problemy mają również inne gminy realizujące takie projekty.


2. Słoneczny Lubliniec
Panie Burmistrzu czy umowa podpisana z firma która ma wykonywać instalacje fotowoltaiczne jest podpisana i czy nie będzie anulowana., skoro przedłuża się podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim . Drugie pytanie czy jest możliwość zwrotu przez Miasto Lubliniec wpłaconej przez moja skromna osobę zaliczki
Janusz,
data pytania: 2021-04-21

Szanowny Panie,

Umowy podpisane z wykonawcami zarówno na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, jak i instalacji solarnych nie będą anulowane. Przedłużenie procedur związanych z podpisaniem umowy z Zarządem Województwa Śląskiego wynika głównie z rezygnacji uczestników projektu i konieczności przeprowadzenia naborów uzupełniających, tak aby liczba uczestników była zbliżona do parametrów rzeczowych i wskaźnikowych pierwotnego projektu. Aktualnie terminy realizacji projektu nie są zagrożone, a przedłużenie terminu podpisania umowy z Zarządem Województwa przewidziane jest w procedurach realizacji projektów dofinansowywanych z EFRR.


3. Parking i okolice przychodni Medyk (ul. Powstańców)
Panie Burmistrzu Czy widzi Pan jakąkolwiek możliwość poprawy coraz bardziej pogarszającego się, stanu dojazdu, parkingu i otoczenia sąsiadującego z przychodnią Medyk (ul. Powstańców) ? Obecnie trudno tam ominąć licznie występujące niespodzianki . Większości odwiedzających to miejsce i bez tego nie jest do śmiechu.
Janko,
data pytania: 2021-04-21

Szanowny Panie,

teren, o którym Pan wspomina jest terenem prywatnym, należącym do Firmy Hygienika. Postaram się w opisanej przez Pana sprawie skontaktować z właścicielem terenu.      


4. Dofinansowanie do wymiany pieca - błędne informowanie o wyczerpanych środkach finansowych
Witam! popieram petycję Pana Tadeusz z dnia 14.042021r. o uzupełnienie naboru na dofinansowanie do wymiany pieców i uwagę, którą podniósł odnośnie błędnego informowania przez Pana Urzędniczki z wydziału zajmującego się przyjmowaniem wniosków. To nie dopuszczalne , że pracownik w lutym odwodzi ludzi od składania wniosków twierdząc , ż brak jest już środków i nie ma szans na dofinansowanie-tak nie powinno być, osobiście mnie również tak poinformowano. Same środki z Katowic są bardzo niskie A KOSZT MODERNIZACJI KOTŁOWNI OGROMNY - RZEDU OK. 20 TYSIĘCY , zaś możliwość skorzystania z dofinansowania z miasta Lublińca daje możliwość zakupu lepszej jakości pieca a co za tym idzie lepszej ochrony naszego klimatu lublinieckiego , będącego w czołówce najbardziej zadymionych, Proszę zatem o podjęcie możliwie jak najszybciej decyzji o możliwości dodatkowego naboru wniosków o przedmiotowe dofinansowane , aby zachować sprawiedliwość wobec wszystkich mieszkańców . Bardzo proszę w imieniu wielu mieszkańców, którzy zostali błędnie poinformowani o braku środków jak się okazuje w połowie naboru o podjęcie decyzji o dodatkowy nabór wniosków i doszkolenie pracowników w zakresie udzielania informacji tak ważnych dla naszego miasta. Pozdrawiam serdecznie.
Jerzy,
data pytania: 2021-04-20

Szanowny Panie,

pragnę Pana zapewnić, iż wszyscy pracownicy Referatu ds. Środowiska i Klimatu tut. Urzędu w sposób prawidłowy i kompetentny informowali mieszkańców o zasadach naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła. Od 12 lutego 2021 r. składane wnioski były wpisywane na listę rezerwową, gdyż wartość złożonych do tego dnia wniosków zbliżała się do kwoty  środków zabezpieczonych na ten cel  w budżecie miasta na rok 2021. Powyższa informacja została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta w dniu 11 lutego 2021 r. w „Aktualnościach”, jak również w zakładce „Jakość powietrza”. W związku z powyższym, pracownicy Referatu jedynie informowali, iż umieszczenie wniosku na liście rezerwowej nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Nikt z pracowników nie odwodził mieszkańców od składania wniosków. Na potwierdzenie tego informuję, że w okresie od 12 lutego do  31 marca br. przyjęto do Urzędu Miejskiego 53 wnioski.

Dnia 12 kwietnia br. podjąłem decyzję o wystąpieniu do Rady Miejskiej w Lublińcu o zwiększenie środków budżetowych przeznaczonych na ten cel do kwoty umożliwiającej realizację wszystkich złożonych i spełniających wymogi wniosków, zarówno tych złożonych do 11 lutego, jak i tych na  liście rezerwowej.  Przedmiotowa informacja również ukazała się na stronie internetowej Urzędu Miasta w „Aktualnościach”.

Od podjęcia  w listopadzie 2020 roku Uchwały Rady Miejskiej informowano mieszkańców, że termin składnia wniosków upływa 31 marca 2021 roku. Uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu dotycząca Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła nie przewiduje organizowania w danym roku kalendarzowym dwóch naborów wniosków o dofinansowanie. Jednakże, ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców tym dofinansowaniem podjąłem decyzję o wystąpieniu do Rady Miejskiej o zmianę uchwały w tej sprawie. Wymaga to jednak zabezpieczenia w budżecie miasta dodatkowych środków finansowych na ten cel.   


5. Lublinieckie Centrum Kultury
Czy jest mozliwosc aby zmienic nazwe Domu Kultury na Lublinieckie Centrum Kultury? Juz malo gdzie mizna spotkac nazwe dom kultury.
Agnieszka,
data pytania: 2021-04-20

Szanowna Pani,

pytanie zostało przekazane Pani Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu.


6. Słoneczny Lubliniec
Panie Burmistrzu. Co z dofinansowaniem w projekcie "Słoneczny Lubliniec" ? Brak jakichkolwiek informacji o postępach w tym flagowym lublinieckim zadaniu. Czy zdaje Pan sobie sprawę, że wszelkie daty o których pisał Pan czy urzędnicy ni jak się mają do rzeczywistości? Rozumiem, że na większość terminów mają wpływ czynniki zewnętrzne, aczkolwiek mógłby być Pan bardziej wylewny na temat zaawansowania prac, czy postępów... przypomnę, że ostatnia data która pojawiała się w przestrzeni publicznej to był 9 kwietnia, jako planowany termin podpisania umowy z marszałkiem. Dziś jest 20 kwietnia. Dalej nie wiemy za wiele, a pieniądze wpłacone. Pozdrawiam.
Piotrek,
data pytania: 2021-04-20

Szanowny Panie,

jeszcze raz podkreślę, że realizacja projektu Słoneczny Lubliniec uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Miasto Lubliniec odgrywa rolę niejako pośrednika pomiędzy Instytucją Zarządzającą funduszami EU, którą  jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a beneficjentami tj. mieszkańcami Lublińca, którzy przystąpili do projektu. Umowa z Urzędem Marszałkowskim w dalszym ciągu nie została podpisana, a termin jej podpisania został przesunięty do 9 czerwca br. Początkowo miał to być termin do 9 marca br.

Co się na to złożyło?:

- duża ilość rezygnacji i konieczność ogłoszenia naboru uzupełniającego,

- brak wpłat uczestników projektu w wyznaczonym terminie tj. do 31 marca br. – nie wpłaciło 18 uczestników, którzy podpisali umowy,

- wpłaty uczestników po terminie – 25 uczestników dokonało wpłat po terminie, czyli po 31 marca br. Po konsultacjach z  Urzędem Marszałkowskim ustalono, że tych wpłat nie możemy honorować i aby tych uczestników utrzymać w programie należy ogłosić kolejny nabór uzupełniający.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom Lublińca, którzy dokonali wpłat po terminie, podjąłem decyzję o ogłoszeniu kolejnego naboru uzupełniającego i dzisiaj podpisałem Zarządzenie nr 74/2021 w tej sprawie. Kolejny nabór otwarty jest również na innych mieszkańców Lublińca, gdyż wszystkie nabory w tym projekcie muszą zapewniać równe traktowanie  mieszkańców Lublińca. Kolejny nabór uzupełniający odbędzie się w terminie od dnia dzisiejszego tj. 20 kwietnia do piątku 23 kwietnia br. Wszystkich uczestników projektu, którzy podpisali umowy i dokonali wpłat w terminie do 31 marca br. proszę zatem o wyrozumiałość i cierpliwość.

Jak informowałem wcześniej, ostateczne kwoty dofinansowania zostaną ustalone po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Śląskiego i wówczas zostanie przeprowadzona procedura aneksowania zawartych i obowiązujących umów pomiędzy uczestnikami projektu a miastem Lubliniec.


7. czyszczenie rowów
Witam!Kiedy rozpocznie się czyszczenie rowów melioracyjnych wzdłuż ul. Chabrowej i Wymyślacz?W tamtym roku odpisał mi Pan że będzie to wiosnę 2021 czy jest już coś wiadomo?Pozdrawiam Edward z W49.
Edward z 49,
data pytania: 2021-04-19

Szanowny Panie,

zgodnie z informacją uzyskaną z Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Lublińcu, zajmującego się utrzymaniem rowów melioracyjnych, przeprowadzenie konserwacji rowów na ul. Chabrowej i Wymyślacz  zostanie wykonane w II kwartale br.    

 


8. wymiana pieca c.o. - dofinansowanie
Proszę o informację w sprawie dodatkowego naboru wniosków podobnie jak w zeszłym roku , z uwagi na fakt iż,pracownicy wydziału zajmującego się naborem wniosków już w połowie lutego błędnie informowali zainteresowanych o braku środków na wyminę źródła ciepła a jak się okazuje obecnie rzeczywistość jednak okazała się inna. Dodatkowe dofinansowanie pozwala na zapewnienie lepszej jakości pieca i lepszą jakość powietrza w naszym mieście.
Tadeusz,
data pytania: 2021-04-18

Szanowny Panie,

uchwała Rady Miejskiej przyjęta w ubiegłym roku nie daje możliwości składania wniosków w II naborze. Nie wykluczam jednak wystąpienia do Rady Miejskiej o zmianę uchwały w tej sprawie. Zagadnienie wymaga jednak zabezpieczenia w budżecie miasta dodatkowych środków na ten cel.


9. Przedszkola - okres wakacji
Panie Burmistrzu. Jako rodzic dziecka uczęszczającego do jednego z miejskich przedszkoli usłyszałem od dyrekcji, że w okresie wakacyjnym przez okres 3 tygodni przedszkole będzie zamknięte, w związku z tym, opiekę nad dziećmi rodzice muszą zapewnić sami, gdyż nie ma możliwości zapewnienia opieki przez inne przedszkola, tzw. dyżury, które miały miejsce w latach poprzednich. Jest to dla mnie zrozumiałe, pod warunkiem, że takie zasady dotyczą wszystkich przedszkoli. Proszę o potwierdzenie lub zdementowanie, że w przedszkolu miejskim nr 3 takie dyżury wakacyjne będą miały miejsce, gdyż takie informacje krążą między rodzicami i powodują niepotrzebne animozje w zakresie jasnych zasad dotyczących przerw w funkcjonowaniu miejskich przedszkoli.
Rodzic,
data pytania: 2021-04-18

Szanowny Panie,

przedszkola miejskie są placówkami całorocznymi, co oznacza, że tzw. przerwa wakacyjna może nastąpić tylko i wyłącznie na wspólny wniosek dyrektora i Rady Rodziców danego przedszkola. Rada Rodziców jest ciałem opiniodawczym reprezentującym interes wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do danego przedszkola, dlatego przed podjęciem każdej tego rodzaju decyzji, Rada powinna skonsultować się z wszystkimi rodzicami. Jako burmistrz nie mam powodów, aby odrzucić wspólny wniosek o ustanowieniu przerwy w danej placówce.

Od wielu lat rekomenduję dyrektorom całoroczny plan pracy placówki, jednak proszę zrozumieć, że w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 3 mamy wyjątkową sytuację z uwagi na zaplanowaną i konieczną do przeprowadzenia modernizację. Zadanie polegające na dostosowaniu placówki do zmieniających się przepisów przeciwpożarowych, do którego zostaliśmy zobowiązani przez Państwową Powiatową Straż Pożarną, musi zostać zrealizowane, aby od 1 września 2021 roku przedszkole mogło normalnie funkcjonować. Inwestycja jest na tyle skomplikowana, że nie da się jej przeprowadzić tylko przez okres wakacji, dlatego w ramach dobrej współpracy Pani Dyrektor z MPI nr 3 z dyrektorami pozostałych placówek przedszkolnych, zajęcia dla dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego będą organizowane w tychże placówkach. Takie rozwiązanie pozwoli Urzędowi Miejskiemu na przeprowadzenie modernizacji, a zarazem Dyrekcji MPI nr 3 na uniknięcie „zamknięcia” placówki, na podstawie przepisów bezpieczeństwa, co mogłoby nastąpić i wiązałoby się z brakiem możliwości zorganizowania zajęć w budynkach innych przedszkoli miejskich dla dzieci z MPI nr 3 w okresie wakacji.

W związku z powyższym jedyną możliwością prawną było wystąpienie z wspólnym wnioskiem dyrektora i Rady Rodziców o ustalenie przerwy wakacyjnej już w miesiącu czerwcu. Jednocześnie szczegółowych informacji w tym zakresie powinna udzielać Rada Rodziców albo dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3. Umowa na pobyt dzieci podpisywana jest pomiędzy rodzicem a dyrektorem placówki i nie ma możliwości, aby dzieci w czasie remontu pozostawały pod opieką dyrektora i kadry innej placówki, dlatego dzieci z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego wraz z kadrą nauczycielską będą w czasie modernizacji korzystać z pomieszczeń wolnych w tym czasie placówek przedszkolnych. Dodam również, że gdyby nie wyrozumiałość oraz ugodowe podejście rodziców do konieczności przeprowadzenia modernizacji, wówczas inwestycja rozpoczęłaby się w nowym roku szkolnym, trwałaby od września do końca listopada, i konieczne byłoby zamknięcie placówki do końca sierpnia przyszłego roku, gdyż nie moglibyśmy ogłosić naboru dzieci na rok szkolny 2021/2022 w tej placówce.  

Poniżej przedstawiam harmonogram przerw we wszystkich przedszkolach z uwzględnieniem pobytu dzieci z MPI-3.

- Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lublińcu w dniach od 05.07 do 30.07.2021r.

- Przedszkole Miejskie Nr 2 w Lublińcu w dniach od 01.08 do 31.08.2021r.

w dniach 09.08-27.08.2021r. będą przebywać dzieci MPI Nr 3

- Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3 w Lublińcu od 14.06 do 02.07.2021r.

- Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu w dniach od 05.07 do 23.07.2021r.

w dniach 05.07-16.07.2021r. będą przebywać dzieci MPI Nr 3

- Przedszkole Miejskie Nr 6 w Lublińcu w dniach od 26.07 do 13.08.2021r.

w dniach 26.07-06.08.2021r. będą przebywać dzieci MPI Nr 3

- Przedszkole Miejskie Nr 7 w Lublińcu w dniach od 19.07 do 30.07.2021r.

- Przedszkole Miejskie Nr 8 w Lublińcu w dniach od 05.07 do 23.07.2021r.

w dniach 19.07-23.07.2021r. będą przebywać dzieci MPI Nr 3

 


10. Dalszy etap remontu ul Mickiewicz
Witam czy będzie czwarty etap dokończenia remontu drogi ul.Mickiewicza do świateł Bp,czy są takie zamiary czy te 200 metrów drogi pozostanie w takim opłakanym stanie.
Gienek,
data pytania: 2021-04-17

Szanowny Panie,

w br. planuje się wykonać dokumentację techniczną (projekt) ww. odcinka ulicy, a w 2022 lub 2023 roku jego modernizację.


POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 14μg/m3
SO2: 6μg/m3
C6H6: 1μg/m3

2021.05.07 22:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.