PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Nieruchomości na sprzedaż

II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Nowej.

Burmistrz Miasta Lublińca

ogłasza

II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Nowej.

I. Przedmiot sprzedaży:

Nieruchomość gruntowa w skład której wchodzą działki :

- nr 3803/198 o pow. 0,0162 ha z karty mapy 6 obręb Lubliniec, powstała z podziału działki nr 3772/198 (zatwierdzonego ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Lublińca nr ZN.6831.00031.2014 z dnia 15.09.2014), opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/0000795/0 jako własność Gminy Lubliniec.

Uwaga: dział III zawiera wpis: z parcelą nr 1645/182 mapa 6 do współobciążenia do KW. Nr 8141 przeniesiono dnia 14 stycznia 1961r. z parc. Nr 1644/182 do współobciążenia do KW. Nr 8142 przeniesiono dnia 14 stycznia 1961r.) Wpis ten nie dotyczy zbywanej nieruchomości.

- nr 3781/190 o pow. 0,0313 ha z karty mapy 6 obręb Lubliniec, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/00055790/5 jako własność Gminy Lubliniec.

Czytaj więcej: II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy...

O G Ł O S Z E N I E

logoBURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U z 2015r., Poz. 1774) informuje że, ogłoszony na dzień 21 grudnia 2015r. o godz. 9:20 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki nr 3010/3 o pow. 0,0323 ha z km 6 obręb Lubliniec i nr 3011/3 o pow. 0,0505 ha z km 6 obręb Lubliniec, opisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/00035270/8 jako własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Mickiewicza został odwołany.

Czytaj więcej: O G Ł O S Z E N I E

I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Mickiewicza.

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza.

Załączniki:
Pobierz plik (Mickiewicza_I_przetarg.pdf)Mickiewicza_I_przetarg.pdf[Mickiewicza - I przetarg]239 kB

I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych rzy ul. Powstańców Śląskich.

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich.

Załączniki:
Pobierz plik (Powstancow_SL_I_przetarg.pdf)Powstancow_SL_I_przetarg.pdf[Powstańców Śląskich I przetarg]195 kB

I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. M.C. Skłodowskiej

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej.

Załączniki:
Pobierz plik (I_przetarg_Sklodowskia-uslugi.pdf)I_przetarg_Sklodowskia-uslugi.pdf[I przetarg Skłodowska - usługi]202 kB

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Pasiecznej 2

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Pasiecznej 2.

Załączniki:
Pobierz plik (Pasieczna_2_I_przetarg.pdf)Pasieczna_2_I_przetarg.pdf[Pasieczna 2 - I przetarg]189 kB

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 13μg/m3
SO2: 5μg/m3
C6H6: 1μg/m3

2021.07.29 09:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.