PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Lubliniec - bo lubię to miasto

Etymologia nazwy miasta Lubliniec związana jest z legendą przekazywaną przez pokolenia. Głosi ona, iż nazwa miasta wywodzi się od słów Władysława I Opolczyka, który polując w miejscowych borach, miał powiedzieć „Lubi mi się tu miasto i kościół zbudować”. To właśnie w słowach „lubi mi się” dopatruje się rodowodu nazwy Lubliniec. Do nazwy dodano wtórną końcówkę -ec, aby odróżnić Lubliniec od Lublina w Małopolsce. Miasto Lubliniec położone jest w północno-zachodniej części województwa śląskiego; oddalone jest: od stolicy województwa Katowic o 56 km, od Częstochowy o 35 km i 50 km od Opola. Lubliniec posiada dogodną lokalizację pod względem komunikacyjnym. W mieście znajduje się duży węzeł kolejowy łączący Katowice z Poznaniem oraz Częstochowę z Opolem. Przez teren powiatu przebiegają również główne trasy transportu samochodowego czyniące to miasto ważnym punktem strategicznym na mapie Polski. Warto jednak podkreślić, iż dzięki budowie kolejnych etapów obwodnicy w ostatnich latach udaje się wyeliminować z centrum miasta ruch tranzytowy, czyniąc je spokojniejszym i bezpieczniejszym. Położenie geograficzne Lublińca wyznaczają współrzędne: 18° 18' i 19° 06' długości geograficznej wschodniej oraz 50° 29' i 50° 50' szerokości geograficznej północnej.

 

Miasto sąsiaduje z gminami:
od północy – Kochanowice,
od wschodu – Koszęcin,
od zachodu – Pawonków,
od południa – Krupski Młyn.


Lubliniec liczy około 25 tyś. Mieszkańców. Miasto, leżące nad rzeką Lublinicą, zajmuje obszar o powierzchni 89,8 km2, z czego prawie 70% to tereny zalesione, 20% zajmują tereny rolnicze, zaś 11% stanowią tereny inwestycyjne. Miasto dysponuje 32 ha terenów inwestycyjnych należących do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W Lublińcu działa kilka znanych w Polsce i na świecie przedsiębiorstw. Równolegle należy wspomnieć o sferze kulturalnej, która zachęca mieszkańców do czynnego uczestnictwa w życiu miasta. Animatorem działań w tej dziedzinie są m.in. Miejski Dom Kultury oraz Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Lompy. W mieście organizowane są takie imprezy cykliczne, jak: festiwale tańca nowoczesnego, konkursy plastyczne, Festiwal Krótkich Form Internetowych X-OZY, Lublinieckie Lato Filmowe oraz cykl imprez Europa w Lublińcu. W pobliskim Koszęcinie znalazł swoje miejsce znany na skalę światową Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Natomiast w Lublińcu od 1948 r. działa Zespół Pieśni i Tańca Halka. W mieście działają także zasłużone chóry parafialne: istniejący od 1926 roku chór im. św. Cecylii oraz Chór Stowarzyszenia Miłośników Lublinieckiej Fary (dawny chór przy parafii pw. św. Stanisława Kostki założony w 1945 roku), jak również Zespół Wokalno-Instrumentalny "Nadzieja", Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz Orkiestra i Chór OCH prowadzony przez Krzysztofa Gembałę. Kulturalną perłą miasta jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, która szczyci się utytułowanymi absolwentami i wspaniałymi imprezami muzycznymi. Dzięki licznym inicjatywom kulturalnym Lubliniec w 2010 roku otrzymał prestiżową nagrodę - Flagę Rady Europy. Ziemia Lubliniecka, położona wśród borów oraz licznych zbiorników wodnych, z dala od zadymionych, hałaśliwych centrów przemysłowych, nazywana jest Zielonym Śląskiem, a także Zielonymi Płucami Śląska. Ponadto władze miasta szczególny nacisk położyły na poprawę estetyki miasta oraz rozbudowę infrastruktury sportowej. Miasto ma aż 8 nowoczesnych boisk ze sztuczną nawierzchnią, w tym 3 kompleksy sportowe Orlik 2012. Dzięki tym walorom miasto posiada doskonałe warunki do uprawiania różnych form rekreacji, szczególnie rowerowej, pieszej, wodnej oraz turystyki kulturowej. Miłośnikom aktywnego wypoczynku miasto oferuje udział w licznych imprezach sportowych, m.in.: „Biegu Katorżnika", „Biegu o Nóż Komandosa“ oraz Regionalnym Rodzinnym Rajdzie Rowerowym.


Miasto promuje także turystykę pieszą. Dla miłośników tej formy rekreacji wytyczono szlaki turystyczne wiodące przez Lubliniec. Są to:
1. szlak Powstań Śląskich (koloru zielonego) o długości 73,7 km, prowadzący z Woźnik do Dobrodzienia. Szlak ten łączy miejscowości związane z walkami powstańczymi;
2. szlak Pomników Przyrody (koloru żółtego) o długości 61,2 km, wiodący
z Boronowa do Ciasnej;
3. szlak im. Józefa Lompy (koloru niebieskiego) o długości 83,7 km, prowadzący z Olesna do Woźnik.
Szlak ten łączy się z dwoma pozostałymi trasami i wiedzie przez miejscowości związane z życiem i działalnością śląskiego poety i nauczyciela.

Coraz bardziej popularną formą rekreacji staje się turystyka rowerowa. Miasto szczyci się liczącą 120 km siecią ścieżek pieszo-rowerowych. Większość z nich wytyczona jest w malowniczych terenach leśnych.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Umiarkowany

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 51μg/m3
SO2: 8μg/m3
C6H6: 3μg/m3

2021.10.28 05:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.