PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Lubliniec - bo lubię to miasto

Etymologia nazwy miasta Lubliniec związana jest z legendą przekazywaną przez pokolenia. Głosi ona, iż nazwa miasta wywodzi się od słów Władysława I Opolczyka, który polując w miejscowych borach, miał powiedzieć „Lubi mi się tu miasto i kościół zbudować”. To właśnie w słowach „lubi mi się” dopatruje się rodowodu nazwy Lubliniec. Do nazwy dodano wtórną końcówkę -ec, aby odróżnić Lubliniec od Lublina w Małopolsce. Miasto Lubliniec położone jest w północno-zachodniej części województwa śląskiego; oddalone jest: od stolicy województwa Katowic o 56 km, od Częstochowy o 35 km i 50 km od Opola. Lubliniec posiada dogodną lokalizację pod względem komunikacyjnym. W mieście znajduje się duży węzeł kolejowy łączący Katowice z Poznaniem oraz Częstochowę z Opolem. Przez teren powiatu przebiegają również główne trasy transportu samochodowego czyniące to miasto ważnym punktem strategicznym na mapie Polski. Warto jednak podkreślić, iż dzięki budowie kolejnych etapów obwodnicy w ostatnich latach udaje się wyeliminować z centrum miasta ruch tranzytowy, czyniąc je spokojniejszym i bezpieczniejszym. Położenie geograficzne Lublińca wyznaczają współrzędne: 18° 18' i 19° 06' długości geograficznej wschodniej oraz 50° 29' i 50° 50' szerokości geograficznej północnej.

 

Miasto sąsiaduje z gminami:
od północy – Kochanowice,
od wschodu – Koszęcin,
od zachodu – Pawonków,
od południa – Krupski Młyn.


Lubliniec liczy około 25 tyś. Mieszkańców. Miasto, leżące nad rzeką Lublinicą, zajmuje obszar o powierzchni 89,8 km2, z czego prawie 70% to tereny zalesione, 20% zajmują tereny rolnicze, zaś 11% stanowią tereny inwestycyjne. Miasto dysponuje 32 ha terenów inwestycyjnych należących do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W Lublińcu działa kilka znanych w Polsce i na świecie przedsiębiorstw. Równolegle należy wspomnieć o sferze kulturalnej, która zachęca mieszkańców do czynnego uczestnictwa w życiu miasta. Animatorem działań w tej dziedzinie są m.in. Miejski Dom Kultury oraz Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Lompy. W mieście organizowane są takie imprezy cykliczne, jak: festiwale tańca nowoczesnego, konkursy plastyczne, Festiwal Krótkich Form Internetowych X-OZY, Lublinieckie Lato Filmowe oraz cykl imprez Europa w Lublińcu. W pobliskim Koszęcinie znalazł swoje miejsce znany na skalę światową Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Natomiast w Lublińcu od 1948 r. działa Zespół Pieśni i Tańca Halka. W mieście działają także zasłużone chóry parafialne: istniejący od 1926 roku chór im. św. Cecylii oraz Chór Stowarzyszenia Miłośników Lublinieckiej Fary (dawny chór przy parafii pw. św. Stanisława Kostki założony w 1945 roku), jak również Zespół Wokalno-Instrumentalny "Nadzieja", Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz Orkiestra i Chór OCH prowadzony przez Krzysztofa Gembałę. Kulturalną perłą miasta jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, która szczyci się utytułowanymi absolwentami i wspaniałymi imprezami muzycznymi. Dzięki licznym inicjatywom kulturalnym Lubliniec w 2010 roku otrzymał prestiżową nagrodę - Flagę Rady Europy. Ziemia Lubliniecka, położona wśród borów oraz licznych zbiorników wodnych, z dala od zadymionych, hałaśliwych centrów przemysłowych, nazywana jest Zielonym Śląskiem, a także Zielonymi Płucami Śląska. Ponadto władze miasta szczególny nacisk położyły na poprawę estetyki miasta oraz rozbudowę infrastruktury sportowej. Miasto ma aż 8 nowoczesnych boisk ze sztuczną nawierzchnią, w tym 3 kompleksy sportowe Orlik 2012. Dzięki tym walorom miasto posiada doskonałe warunki do uprawiania różnych form rekreacji, szczególnie rowerowej, pieszej, wodnej oraz turystyki kulturowej. Miłośnikom aktywnego wypoczynku miasto oferuje udział w licznych imprezach sportowych, m.in.: „Biegu Katorżnika", „Biegu o Nóż Komandosa“ oraz Regionalnym Rodzinnym Rajdzie Rowerowym.


Miasto promuje także turystykę pieszą. Dla miłośników tej formy rekreacji wytyczono szlaki turystyczne wiodące przez Lubliniec. Są to:
1. szlak Powstań Śląskich (koloru zielonego) o długości 73,7 km, prowadzący z Woźnik do Dobrodzienia. Szlak ten łączy miejscowości związane z walkami powstańczymi;
2. szlak Pomników Przyrody (koloru żółtego) o długości 61,2 km, wiodący
z Boronowa do Ciasnej;
3. szlak im. Józefa Lompy (koloru niebieskiego) o długości 83,7 km, prowadzący z Olesna do Woźnik.
Szlak ten łączy się z dwoma pozostałymi trasami i wiedzie przez miejscowości związane z życiem i działalnością śląskiego poety i nauczyciela.

Coraz bardziej popularną formą rekreacji staje się turystyka rowerowa. Miasto szczyci się liczącą 120 km siecią ścieżek pieszo-rowerowych. Większość z nich wytyczona jest w malowniczych terenach leśnych.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 8μg/m3
SO2: 4μg/m3
C6H6: 1μg/m3

2022.01.29 00:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

batonny_na_strone_ankieta-02.jpg

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.