Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ulicy KOCHCICKIEJ.

I. Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działkę nr 2770/105 o pow. 0,1513 ha z km 4 obręb Lubliniec, zapisana w księdze wieczystej CZ1L/00044592/7 jako własność Gminy Lubliniec.

Dział III „Prawa, Roszczenia i Ograniczenia” i Dział IV „Hipoteka” tej księgi nie zawierają wpisów. Czytaj więcej....

 

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.