logoBURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U z 2015r., Poz. 1774) informuje że, ogłoszony na dzień 21 grudnia 2015r. o godz. 9:20 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki nr 3010/3 o pow. 0,0323 ha z km 6 obręb Lubliniec i nr 3011/3 o pow. 0,0505 ha z km 6 obręb Lubliniec, opisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/00035270/8 jako własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Mickiewicza został odwołany.

Przyczyna odwołania przetargu:
Przyczyną odwołania przetargu jest pismo właścicieli nieruchomości przyległej złożone w czasie obowiązywania terminu publikacji ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości oraz rozstrzygnięcie sposobu dostępu do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności bądź sprzedaż udziału w działce nr 3010/3 stanowiącej drogę wewnętrzną.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.