Współcześnie Lubliniec, kultywując bogate tradycje, jest prężnym powiatowym ośrodkiem społeczno - kulturalnym. Ma tu swoją siedzibę szereg stowarzyszeń, których działalność skupia się wokół wartości historycznych i tradycji kulturalnych miasta. Jedne włączają się w ochronę zabytków, inne dokumentują dzieje miasta poprzez swą działalność wydawniczą, jeszcze inne popularyzują bogatą kulturę muzyczną i ludową.

 

W tym kręgu wymienić należy działający od 1948 roku Zespół Pieśni i Tańca "Halka", w którego dorobku artystycznym znajduje się 365 pieśni, ponad 90 tańców, 130 utworów muzycznych oraz 25 sztuk teatralnych.

Największym animatorem życia kulturalnego miasta jest Miejski Dom Kultury. To dzięki jego staraniom lubliniczanie mają okazję zetknięcia się z różnorodnymi formami artystycznymi, a dzieci i młodzież możność rozwijania swych twórczych pasji w wielu sekcjach i zespołach.
Miejski Dom Kultury to organizator licznych imprez , w tym ogólnopolskich, m.in takich jak:
cykl imprez "Europa w Lublińcu", "Lublinieckie Lato Filmowe", X-Ozy - przegląd krótkich form internetowych, dni "HIP-HOP i ROCK" i wiele innych.

 

Ogromne zasługi ma również Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Lompy, proponująca różnorodne formy pracy z czytelnikiem. W strukturach organizacyjnych Biblioteki prężnie rozwija swoją działalność "Muzeum ProMemoria Edith Stein".

 

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.