Planujesz do końca września tego roku wymienić swój stary kocioł węglowy na nowe, ekologiczne źródło ciepła? Masz ostatnią szansę uzyskać dofinansowanie na jego wymianę ze środków budżetu gminy.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w dniach od 01.07.2021 r. do 23.07.2021 r. do godz. 13.00 w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7a, lub przesłać pocztą na adres Urzędu – decyduje data stempla pocztowego. Dla posiadaczy podpisu kwalifikowanego bądź profilu zaufanego jest możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej przez platformę SEKAP lub ePUAP.

Wniosek do pobrania w załączniku lub w wersji papierowej – w Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Paderewskiego 7a.

O otrzymaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu wniosków, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.

UWAGA!

Wymiana starego pieca może odbyć się dopiero po zawarciu umowy z Gminą Lubliniec.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.