PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Od nowego roku zgodnie z przyjętą w dniu 19 listopada 2020 r. przez Radę Miejską w Lublińcu uchwałą Nr 313/XXVIII/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec, będzie obowiązywał nowy regulamin dofinansowania części kosztów poniesionych w związku z wymianą źródła ciepła. Dotacja udzielana będzie do zakupu nowego źródła ciepła dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku bądź lokalu mieszkalnego, w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych (kocioł grzewczy, wkład kominowy), jednak nie więcej niż:

    1. 5.000,00 zł - źródło zasilane OZE, węzeł ciepłowniczy;

    2. 4.000,00 zł - kocioł gazowy, kocioł olejowy, piec elektryczny zamontowany na stałe w budynku;

    3. 3.000,00 zł - kocioł na paliwo stałe;

    4. 1.500,00 zł – w przypadku modernizacji źródła ciepła w lokalu mieszkalnym;

Wspólnoty mieszkaniowe mogą natomiast starać się o dotację związaną z termomodernizacją budynków wielorodzinnych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 15.000,00 zł.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji jest ciągły i trwa od 2 stycznia do 31 marca, z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 września, każdego roku. Dokumenty należy złożyć w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7a, lub przesłać pocztą na adres Urzędu – decyduje data stempla pocztowego.

Najważniejszą zmianą w stosunku do dotychczas obowiązującego regulaminu jest to, że osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na wymianę źródła ciepła z wnioskiem, będą musiały wystąpić przed rozpoczęciem inwestycji. Po przedłożeniu wniosku wraz z kompletem załączników i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zostanie zawarta umowa pomiędzy gminą Lubliniec, a wnioskodawcą na realizację zadania. Po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do 15 października danego roku, wnioskodawca przedkłada Burmistrzowi zgłoszenie wykonania przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami.

Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku i załączników, będą dostępne w terminie późniejszym. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej i zakładki „Jakość powietrza” oraz konta na Facebooku.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 27μg/m3
SO2: 8μg/m3
C6H6: 3μg/m3

2021.09.25 21:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.