PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Jakość Powietrza

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu.

Informujemy, że w dniu 22.06.2021 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu: w dniu 22.06.2021 r. od godziny 15:00, trwające do godziny 18:00, spowodowane warunkami meteorologicznymi związanymi z intensywnym nasłonecznieniem i wysokimi temperaturami.

 

 

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim - za dni 25, 30 i 31 marca 2021

Informuję, że w dniu 29.04.2021r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował powiadomienie o przekroczeniu średniorocznego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, spowodowanym emisją z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym i wzmożony ruch samochodów.

Załączniki:
Pobierz plik (Przekroczenie PD 35 dni PM10 26.04.2021-1.pdf)Przekroczenie PD 35 dni PM10[ ]405 kB

I poziom ostrzegania - ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

Informuję, że w dniu 29.04.2021r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował powiadomienie o ryzyku wystąpienia na terenie całego województwa śląskiego przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w powietrzu, spowodowanym emisją z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym. I poziom ostrzegania obowiązuje do końca roku 2021.

I poziom ostrzegania - ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

Informuję, że w dniu 30.03.2021r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu, spowodowanym emisją z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym i wzmożony ruch samochodów.

Poziom I wprowadzany jest do końca roku 2021.

POZIOM II - Powiadomienie o ryzyku wystapienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 26.03.2021 r.

Informujemy, że w dniu 26.03.2021 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (II poziom ostrzegania): w dniu 26.03.2021 r. od godziny 9:00, trwające do godziny 24.00, spowodowanym specyficznymi warunkami meteorologicznymi, utrudniającymi rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego. W związku z powyższym, ludność zamieszkująca obszar objęty ryzykiem wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, powinna postępować zgodnie z zaleceniami dostępnymi w załączniku.

W dniu 26.03.2021r. otrzymaliśmy również, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublińcu, powiadomienie ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 25.03.2021r. (informacja za dzień poprzedni).

 

 

POZIOM III - Powiadomienie o ryzyku wystapienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Informuję, że w dniu 09.03.2021r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (III poziom ostrzegania): w dniu 09.03.2021r. od godziny 9:00, trwające do godziny 24.00, spowodowanym specyficznymi warunkami meteorologicznymi, utrudniającymi rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego. W związku z powyższym, ludność zamieszkująca obszar objęty ryzykiem wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, powinna postępować zgodnie z zaleceniami dostępnymi w załączniku.

 

I poziom ostrzegania - ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

Informuję, że w dniu 26.02.2021r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, spowodowanym emisją z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym i wzmożony ruch samochodów.

Poziom I wprowadzany jest do końca roku 2021.

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim na dzień 24.02.2021 r.

W dniu 24.02.2021r. otrzymaliśmy, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublińcu, powiadomienie ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrz24

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim na dzień 16.02.2021 r.

W dniu 16.02.2021r. otrzymaliśmy, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublińcu, powiadomienie ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim na dzień 10.02.2021 r.

W dniu 11.02.2021r. otrzymaliśmy, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublińcu, powiadomienie ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.02.2021r. od godziny 00.00 do godz. 24.00.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 22μg/m3
SO2: 7μg/m3
C6H6: 1μg/m3

2021.07.29 22:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.