Informujemy, że w dniu 26.03.2021 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (II poziom ostrzegania): w dniu 26.03.2021 r. od godziny 9:00, trwające do godziny 24.00, spowodowanym specyficznymi warunkami meteorologicznymi, utrudniającymi rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego. W związku z powyższym, ludność zamieszkująca obszar objęty ryzykiem wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, powinna postępować zgodnie z zaleceniami dostępnymi w załączniku.

W dniu 26.03.2021r. otrzymaliśmy również, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublińcu, powiadomienie ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 25.03.2021r. (informacja za dzień poprzedni).

 

 

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.