Informuję, że w dniu 26.02.2021r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, spowodowanym emisją z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym i wzmożony ruch samochodów.

Poziom I wprowadzany jest do końca roku 2021.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.