PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Informator

Kontakt

 

Urząd Miejski w Lublińcu

ul. Paderewskiego 5
42-700 Lubliniec,

REGON: 000526280

Płatnikiem faktur jest:
Gmina Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec
NIP: 5751878473       REGON: 151398391

Konta bankowe:

ING Bank Śląski O/Częstochowa nr: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783

 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

ING Bank Śląski O/Częstochowa: nr: 89 1050 1142 1000 0090 3199 4040

 

Godziny urzędowania : Pn-Pt 7:30 - 15:30

 

Przyjmowanie interesantów Urzędu Stanu Cywilnego : Pn-Pt 7:30 - 14:30

Kasa Urzędu Miejskiego czynna: Pn - Pt 8:00 - 14:30 ( przerwa 11:00 - 11:20 )

 

Godziny przyjęć Burmistrza: w środy od godz. 13:00 - 16:00

 

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TEL.: +48 (34) 353-01-00 , (numer wew.)
+48 (34) 353-01-01
+48 (34) 353-01-02
+48 (34) 353-01-03
+48 (34) 353-01-04

FAX: +48 (34) 353-01-05
+48 (34) 353-01-06
+48 (34) 353-01-07

 

 

Osobom mającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się przysługuje prawo skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Lublińcu. więcej informacji....

  

Wydział Spraw Obywatelskich:
tel. wew.: 150 -naczelnik; 153,154 - ewidencja ludności; 155,156 - dow. osobiste 

Urząd Stanu Cywilnego:
tel. wew.:151; 

Komenda Straży Miejskiej:
tel. wew. 121, 122;

Zespół Radców Prawnych:
tel. wew.: 126;

Inspektor Ochrony Danych:
tel.wew.157; 

Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji:
tel.wew.: 141, 143, 146,148;

Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji:
tel.wew.: 140;

Wydział Komunalny:
tel.wew.: 171,172

Referat ds. Środowiska i Klimatu
tel. wew.: 173

Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
tel. wew.: 127, 128, 129 

Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli
tel. wew. 160
 

Zespół ds. Informacji Miejskiej
tel.wew.: 134 

Zespół ds.obsługi Organizacji Pozarządowych Sportu i Kultury:
tel.wew.: 106 

Nowiny Lublinieckie:
tel.wew.: 132 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej:
tel. wew.: 125 

Sekretariat:
tel.wew.: 100 

Biuro Rady Miejskiej:
tel.wew.:108 

Referat Kadr :
tel.wew.: 119

Zespół Administracyjno - Gospodarczy:
tel.wew.: 120

Zespół Informatyki:
tel.wew.: 104, 144

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
tel.wew.: 113,114

Referat Księgowości Budżetowej i Płac:
tel.wew.: 105,116,117


Skarbnik Miasta :
tel.wew.: 111 

Kasa UM :
tel.wew.: 123

Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu

Nazwa jednostki: Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu 

Organ prowadzący: Miasto Lubliniec

Adres: 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9

Kierownik jednostki: mgr inż. Marzena Grzyb

Główny księgowy: Barbara Wilczyńska

Kontakt: tel./fax. (34) 356-32-52

- jednostka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

- skargi i wnioski przyjmuje Kierownik Jednostki we wtorki od 13.00 do 14.00 

NIP: 575-18-91-410

REGON: 366273243

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydziały Urzędu Miasta

Wydziały Urzędu Miasta 

 

Wydziały Urzędu Miasta

Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą wyodrębnione komórki organizacyjne. 
Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu są wydziały, referaty, zespoły oraz samodzielne stanowiska. Komenda Straży Miejskiej jest wydziałem Urzędu. 
Referaty lub zespoły są wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi wydziałów albo samodzielnymi komórkami organizacyjnymi.

Do realizacji określonych zadań Burmistrz w drodze zarządzenia może powoływać niewchodzących w skład komórek organizacyjnych Urzędu Pełnomocników oraz powoływać doraźne zespoły. Zadania Pełnomocnika mogą być również powierzone pracownikowi obok jego podstawowego stanowiska; wówczas w tym zakresie podlega on bezpośrednio Burmistrzowi. 

W wydziałach mogą być tworzone stanowiska zastępców naczelników wydziałów. 
Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego jest Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.


Burmistrzowi Miasta podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:

1. Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

2. Komenda Straży Miejskiej

3. Zespół Radców Prawnych

4. Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego

5. Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli

6. Inspektor Ochrony Danych

7. Zespól ds. Funduszy


Zastępcy Burmistrza podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

1. Wydział Spraw Społecznych podzielony na:

a) Zespół ds. Informacji Miejskiej
b) Zespół ds. Obsługi Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu
c) Zespół ds. Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej
d) Zespół ds. Obsługi Interesantów i Rady Miejskiej


2. Wydział Organizacji podzielony na:

a) Zespół Administracyjno - Gospodarczy

b) Zespół Informatyki

c) Referat ds. Kadr

Sekretarzowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

1. Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

2. Wydział Komunalny

3. Referat ds. Środowiska i Klimatu 

4. Wydział Strategii i Zamówień Publicznych

 


Skarbnikowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

1. Zastępca Skarbnika,

2. Wydział Finansowy podzielony na:

   a. Referat Podatków i Opłat Lokalnych
   b. Referat Księgowości Budżetowej i Płac

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
29.89
μg/m3        
2020.08.06 14:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

CORONAWIRUS

wybory copy

generator ngo

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

3d

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.