Wniosek pn.: "Program Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" został złozony do konkursu nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT.

Do konkursu złożono 54 wnioski, wniosek gminy Lubliniec jest po pozycją nr 18.

Termin rozstrzygnięcia konkursu - grudzień 2020.

Link do konkursu 4.1.1 - OZE

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.