Uprzejmie informujemy mieszkańców Lublińca, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego po raz kolejny przesunął termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs. Rostrzygnięcie konkursu ma nastapić w marcu br.

Powodem przesunięcia terminu jest trwająca analiza dot. możliwości zwiększenia alokacji przewidzianej w konkursie, co pozwoliłoby na wybranie do dofinansowania większej liczby projektów.

 

LINK do wiadomości źródłowej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.