dot. Programu "Słoneczny Lubliniec".

Uprzejmie informujemy mieszkańców Lublińca, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przesunął termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs. Rostrzygnięcie konkursu ma nastapić w lutym br.

Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

Link do wiadomości

 

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.