Na podstawie informacji zamieszczonej w systemie LSI RPO WSL 2014-2020 wynika, że projekt gminy Lubliniec pn.: "Program Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" otrzymał ocenę pozytywną na ocenie formalnej. Teraz projekt zostanie poddany ocenie merytorycznej. Ostatecznym etapem oceny będzie utworzenie listy rankingowej wg przyznanej punktacji i wybór projektów do dofinansowania zgodnie z alokacją przeznaczoną na konkurs.

Urząd Marszałkowski poinformował, że termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty z listopada 2018 r. na styczeń 2019 r
Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

 LINK do wiadomości - przedłużenie terminu

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.