PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Słoneczny Lubliniec

Słoneczny lubliniec - wydawanie podpisanych umów

Uczestników Programu Słoneczny Lubliniec zapraszamy po odbiór podpisanych umów.
Umowy będą wydawane w poniedziałek 29 marca br. w godz. 7.00-17.00 w przy stanowisku INFORMACJA w Centrum Obsługi Mieszkańców.

Słoneczny Lubliniec – informacja - po losowaniu

Informujemy, że zakończyliśmy losowanie osób z naboru uzupełniającego do Programu Słoneczny Lubliniec.
Wczoraj wylosowane osoby były telefonicznie informowane o wyniku losowania i zapraszane do podpisania umowy dofinansowania.
Zgodnie z umową dofinansowania termin wpłaty I raty uczestnika: do 31.03.2021 r.
Konto do wpłat na Program Słoneczny Lubliniec :
rachunek nr 15 1050 1142 1000 0090 3236 8434 prowadzony przez Bank ING Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział w Częstochowie

Losowanie _ słoneczny lubliniec

Informujemy, że w najbliższą środę (17 marca) o godz. 10.00 w sali nr 11 (I piętro - sala ślubów – w budynku tut. Urzędu Miejskiego) odbędzie się losowanie osób z naboru uzupełniającego do Programu Słoneczny Lubliniec.

Losowanie odbędzie się zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lublińca nr 37/2021 z dnia 11 lutego 2021 r.

O wynikach losowania uczestnicy naboru zostaną powiadomieni telefonicznie.

_____________________________________________________________

Konto do wpłat na Program Słoneczny Lubliniec :
rachunek nr 15 1050 1142 1000 0090 3236 8434 prowadzony przez Bank ING Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział w Częstochowie

Zakończenie naboru uzupełniającego

Informujemy, że zakończyliśmy nabór uzupełniający do Programu "Słoneczny Lubliniec".
Złożone Ankiety są obecnie weryfikowane i analizowane pod kątem dopasowania do instalacji osób, które zrezygnowały z uczestnictwa w Programie "Słoneczny Lubliniec". Planujemy zakończyć te prace do 10 marca br. Następnie ogłosimy wyniki naboru i będziemy zapraszać nowych uczestników Programu "Słoneczny Lubliniec"do podpisania umowy.

nabór uzupełniający do programu słoneczny lubliniec

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza nabór uzupełniający do Programu pn. "Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec".

Szczegóły naboru są opisane w załączonym REGULAMINIE.

Osoba zamierzająca uczestniczyć w „Programie”, składa na piśmie w terminie do 26.02.2021 r. poprawnie wypełnioną Ankietę naboru uzupełniającego, która stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 37/2021 z dnia 11 lutego 2021 r.

Dokument, o którym mowa powyżej, można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Biurze Podawczym, ul. Paderewskiego 5, w Urzędzie Miejskim w Lublińcu w Centrum Obsługi Mieszkańca, ul. Paderewskiego 7a lub wysyłając listem poleconym PP. Istnieje również możliwość przesłania dokumentów  elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub SEKAP. O zachowaniu terminu, decyduje data wpływu Ankiety do Urzędu Miejskiego albo data nadania dokumentu elektronicznego jeżeli wygenerowano UPO.

W załączeniu:
- Zarządzenie nr 37/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11.02.2021 w sprawie naboru uzupełniającego do Programu "Słoneczny Lubliniec"
- Regulamin uczestnictwa w naborze uzupełniającym do Programu "Słoneczny Lubliniec"
- Ankieta naboru uzupełniającego.
Załączniki:
Pobierz plik (ANKIETA_11.02.2021.doc)ankieta_edytowalna[ ]47 kB
Pobierz plik (ANKIETA_11.02.2021.pdf)ankieta[ ]266 kB
Pobierz plik (REGULAMIN_SL_nabor_ 11.02.2021_ pop.pdf)regulamin[ ]1371 kB
Pobierz plik (Zarzadzenie_37_SL_11.02.2021.pdf)zarządzenie[ ]225 kB

Ruszył proces podpisywania umów z mieszkańcami w ramach Programu „Słoneczny Lubliniec"

Szanowni Mieszkańcy,

Ruszył proces dostarczania do mieszkańców Lublińca umów na dofinansowanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych w ramach Programu Słoneczny Lubliniec.
W najbliższych dniach pracownicy tut. Urzędu Miejskiego będą się kontaktować telefonicznie z uczestnikami Programu. Podczas rozmowy telefonicznej zostanie uzgodniony sposób dostarczenia umów.
Umowy będzie można:
  • odebrać w budynku Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 7A tj. w Centrum Obsługi Mieszkańców, na stanowisku nr 1 ( Informacja )  w dniach od 28 stycznia do 2 lutego br.
w godzinach pracy Urzędu
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00
Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek 7.00-15.00
 
Umowę należy podpisać w 2 egz. (bez wpisywania daty zawarcia umowy) i dostarczyć do tut. urzędu w terminie 7 dni od daty odbioru umów.
Jeżeli ktoś zrezygnował z udziału w Programie to prosimy o pilne wypełnienie druku REZYGANCJI (w załączeniu) i przekazanie do tut. urzędu:
  • na adres poczty elektronicznej :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  • w Centrum Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Miejskiego, Paderewskiego 7A, na stanowisku nr 1 ( Informacja )
Załączniki:
Pobierz plik (WZÓR____REZYGNACJA_ słoneczny lubliniec.docx)rezygnacja[ ]13 kB

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW LUBLIŃCA UCZESTNIKÓW PROGRAMU SŁONECZNY LUBLINIEC

W związku z wybraniem projektu pn.: "Program Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informujemy, że w najbliższych tygodniach będą prowadzone intensywne prace związane z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Śląskiego, podpisaniem umów z mieszkańcami Lublińca uczestnikami Programu Słoneczny Lubliniec oraz rozstrzygnięciem przetargu i wyborem wykonawcy, który dostarczy i zamontuje instalacje OZE.

Wstępny harmonogram prac przewiduje, że w styczniu zostaną przygotowane i wysłane do mieszkańców Lublińca umowy określające zasady dofinansowania i realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Mieszkańcy będą proszeni o uzupełnienie danych i podpisanie umowy. Następnie podpisane umowy należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lublińcu. W dalszej kolejności umowy zostaną podpisane przez Burmistrza Miasta wraz z uzupełnieniem daty podpisania. Od daty podpisania, która zostanie podana na stronie internetowej miasta Lublińca, mieszkańcy będą mieli maksymalnie 14 dni na wpłatę na konto Urzędu Miejskiego swojego udziału w Programie. Brak wpłaty w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie i będzie skutkował rozwiązaniem umowy. Każdy mieszkaniec dokonujący wpłaty otrzyma fakturę VAT wystawioną przez Urząd Miejski w Lublińcu. Według danych z wniosku o dofinansowanie wkład własny beneficjenta, czyli mieszkańca Lublińca nie przekroczy 50% kosztów dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych lub solarnych na danej nieruchomości.

Przykładowo jeżeli koszt dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych na danej nieruchomości wynosi 20 000 zł to wkład własny mieszkańca wyniesie ok. 10 000 zł. Pozostałe koszty pokrywa Miasto Lubliniec i dotacja z funduszy UE.

Należy dodać, że ostateczny podział kosztów nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu pt.: Dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Lubliniec. Specyfikacja przetargowa jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://www.lubliniec.eu/index.php/18-siwz.html?start=21

Mając na uwadze terminy prosimy osoby, które zrezygnują z Programu o jak najwcześniejsze powiadomienie tut. Urzędu o fakcie rezygnacji (składając pismo lub wysyłając maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

  • Informacje w zakresie umów pomiędzy Gminą Lubliniec i beneficjentem Programu (właścicielem nieruchomości) – tel. (34)353-01-00 wew. 148.

  • Informacje techniczne odnośnie montażu instalacji OZE – tel. (34) 353-01-00 wew. 141 lub 142.

SŁONECZNY LUBLINIEC - ocena formalna wniosku

Miło nam poinformować, że wniosek gminy Lubliniec pn.: "Program Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" przeszedł ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Umiarkowany

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 76μg/m3
SO2: 15μg/m3
C6H6: 3μg/m3

2021.04.11 02:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.