PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Słoneczny Lubliniec

Harmonogram montażu instalacji fotowoltaicznych w Programie Słoneczny Lubliniec

Szanowni Państwo,

W załączeniu harmonogram montażu instalacji fotowoltaicznych dla uczestników Programu Słoneczny Lubliniec.

Informację dotyczącą terminu montażu należy szukać wg numeru umowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. (34) 353-01-00 wew. 142.

Załączniki:
Pobierz plik (harmonogram.xls)harmonogram[harmonogram ]24 kB

Umowa o dofinansowanie projektu " Program Słoneczny Lubliniec "

Szanowni Państwo, 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 czerwca br. Pan Burmistrz Edward Maniura podpisał z Zarządem Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie projektu " Program Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec".

Dofinansowanie Projektu wynosi 85% kosztów netto.

W najbliższych dniach zaprosimy uczestników Programu po odbiór aneksów oraz przedstawimy harmonogram montażu instalacji.

Dofinansowanie w Programie Słoneczny Lubliniec

Szanowni Państwo,

Uzyskaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego, że złożony przez nas wniosek, o zwiększenie poziomu dofinansowania do 85% kosztów dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej i solarnej w Programie Słoneczny Lubliniec, uzyskał akceptację.

To oznacza, że każdy z uczestników otrzyma dofinansowanie do instalacji w wysokości 85%.

Termin podpisania umowy o dofinansowanie planowany jest na 15 czerwca br. Pierwotny termin został wydłużony na wniosek Urzędu Marszałkowskiego.

Równolegle pracownicy Urzędu przygotowują dla Państwa aneksy do umów oraz uzgadniają harmonogram montażu instalacji na Państwa posesjach. Pierwszeństwo montażu instalacji będą mieli uczestnicy, którzy składali wniosek w 2020r.

Bieżące informacje o etapach prac związanych z realizacją zadań w Programie „Słoneczny Lubliniec”

1. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem aneksów do umów z mieszkańcami.

W umowach zostanie skorygowany §5, w którym zostanie wskazana  właściwa kwota wartości instalacji, po wycenie firm realizujących zadania dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej i solarnej.

O terminie podpisania aneksów będziemy informować uczestników programu, zamieszczając informację na stronie LUBLINIEC - Słoneczny Lubliniec

2. O poziomie dofinansowania inwestycji będziemy mogli ostatecznie poinformować Państwa po podpisaniu umowy z p. Marszałkiem, tj. po 9 czerwca br.

3. W ramach postepowania przetargowego wyłoniono następujące firmy, które będą realizowały następujące zadania:  

  • Nadzór nad realizacją inwestycji „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec” - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „WUDIMEKS” Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa,
  • Dostawa wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Lubliniec -  Sanito Sp. z o.o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa
  • Dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych - ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Władysława Jagiełły 60, 42-202 Częstochowa.

4. Planowany termin na dostawę i montaż kolektorów słonecznych na posesje mieszkańców - czerwiec 2021r. – październik 2021r

5. Planowany termin na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych na posesje mieszkańców - czerwiec 2021r. – wrzesień 2022r.

6. Trwają prace nad  harmonogramami robót. Po przedłożeniu harmonogramów, zostaną Państwo, telefonicznie poinformowani o terminie montażu instalacji na Państwa posesji.

ODBIÓR PODPISANYCH UMÓW

Wszystkich uczestników Programu Słoneczny Lubliniec, którzy jeszcze nie odebrali swoich umów, zapraszamy do ich odbioru. 

Umowy są wydawane w pok. 12 ( I p. w budynku głównym tutejszego UM) .

PODPISANIE UMOWY DLA UCZESTNIKÓW II NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

Informujemy, że w dniu 29 kwietnia br. odbyło się losowanie osób z II naboru uzupełniającego do Programu Słoneczny Lubliniec. Wszystkie wylosowane osoby zostały poinformowane telefonicznie o wynikach losowania.

Zapraszamy do podpisania umów w dniach : 30 kwietnia br. do godz. 13.00 oraz 4 maja br. w godz. 7.00-14.30. Umowy będą podpisywane w pok. 12 ( I p. w budynku głównym tutejszego UM). 

LOSOWANIE UCZESTNIKÓW Z II NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

Informujemy, że w najbliższy czwartek tj. 29 kwietnia 2021r. o godz. 8.00 w sali nr 11   (I piętro - sala ślubów – w budynku tut. Urzędu Miejskiego) odbędzie się losowanie osób z II naboru uzupełniającego do Programu Słoneczny Lubliniec.

Losowanie odbędzie się zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lublińca nr 74/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r.

O wynikach losowania uczestnicy naboru zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zakończenie II naboru uzupełniającego

Informujemy, że zakończyliśmy II nabór uzupełniający do Programu "Słoneczny Lubliniec".
Złożone Ankiety są obecnie weryfikowane i analizowane. Planujemy zakończyć te prace do 4 maja br. Następnie ogłosimy wyniki naboru i będziemy zapraszać nowych uczestników Programu "Słoneczny Lubliniec"do podpisania umowy.

II nabór uzupełniający do programu słoneczny lubliniec

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza II nabór uzupełniający do Programu pn. "Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec".

Szczegóły naboru są opisane w załączonym REGULAMINIE.

Osoba zamierzająca uczestniczyć w „Programie”, składa na piśmie w terminie do 23.04.2021 r. poprawnie wypełnioną Ankietę naboru uzupełniającego.

Dokument, o którym mowa powyżej, można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Biurze Podawczym, ul. Paderewskiego 5, w Urzędzie Miejskim w Lublińcu w Centrum Obsługi Mieszkańca, ul. Paderewskiego 7a lub wysyłając listem poleconym PP. Istnieje również możliwość przesłania dokumentów  elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub SEKAP. O zachowaniu terminu, decyduje data wpływu Ankiety do Urzędu Miejskiego albo data nadania dokumentu elektronicznego jeżeli wygenerowano UPO.

Załączniki:
Pobierz plik (ankieta załącznik 2.doc)ankieta załącznik 2.doc[ ]47 kB
Pobierz plik (ankieta załącznik 2.pdf)ankieta załącznik 2.pdf[ ]266 kB
Pobierz plik (ankieta.pdf)ankieta.pdf[ ]654 kB
Pobierz plik (regulamin.pdf)regulamin.pdf[ ]1266 kB
Pobierz plik (zarzadzenie.pdf)zarzadzenie.pdf[ ]217 kB

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 12μg/m3
SO2: 6μg/m3
C6H6: 1μg/m3

2021.09.18 15:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.