Prezes Rady Ministrów zatwierdził 15 kwietnia br. listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku dla województwa śląskiego na podstawie naboru przeprowadzonego w lipcu 2019 roku.

Listy podstawowe dofinansowanych zadań wraz z przyznanym dofinasowaniem znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/ponad-100-zadan-w-slaskiem-z-dofinansowaniem-z-funduszu-drog-samorzadowych .

 

Gmina Lubliniec będzie realizowała zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego nr 440 049S w Lublińcu” .

Zadanie polega na przebudowie ul. Kochanowskiego od skrzyżowania z ul. Żeromskiego oraz skrzyżowań z czterema sięgaczami stanowiącymi dojazd do zamieszkałych posesji wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej i rozbudową oświetlenia drogowego.
Zadanie zostało dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego pod nazwą Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 985 667,50 zł (wartość dofinansowania przed przetargiem na wybór wykonawcy robót budowlanych, inspektora nadzoru i wykonawcy tablic informacyjnych).
Całkowita wartość inwestycji: 4 518 762,00 zł (wartość przed przetargiem na wybór wykonawcy robót budowlanych, inspektora nadzoru i wykonawcy tablic informacyjnych).
W ramach przebudowy wykonana zostanie:
- nawierzchnia ul. Kochanowskiego i sięgaczy o łącznej długości  1 356 m.b.,
- odwodnienie,
- oświetlenie drogi poprawiające stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Na całej długości drogi w ramach przebudowy zostanie wykonane obustronne pobocze gruntowe.
W ramach przebudowy zostanie wykonana przebudowa sieci energetycznych i telekomunikacyjnych kolidującymi z elementami przebudowywanej drogi.
Załączniki:
Pobierz plik (GALERIA.zip)PRZED REALIZACJĄ[ ]1062 kB

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.