Uprzejmie informujemy mieszkańców Lublińcu, że można składać wnioski na dofinansowanie projektów dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Konkurs jest skierowany do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot i miast/gmin z terenu województwa śląskiego.

Wnioski można składać do 27.05.2019 r. o godz. 15:30 

 

Poniżej do pobrania prezentacja dot. ogłoszonego konkursu.

 

Szczegóły konkursu:

Link do ogłoszonego konkursu: TUTAJ SZCZEGÓŁY

 

Planowane rozstrzygnięcie konkursu – listopad 2019 r. 

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w województwie śląskim tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. 

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019:

  • spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego (forma prawna – kod 140),
  • wspólnoty mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego (forma prawna – kod 085),
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego (forma prawna – kod 429, kod 430, kod 431, kod117 - dotyczy wyłącznie TBSów),
  • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego (budynki komunalne) forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 429, kod 430, kod 431),
  • porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie: 

  • w Kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach upływa dnia 27.05.2019 r. o godz. 15:30
  • poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) upływa dnia 27.05.2019 r. o godz. 15:30.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POIS/1.7.1/4/2019: Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 100 mln PLN

Załączniki:
Pobierz plik (POIiŚ-prezentacja_Gliwice.pdf)PREZENTACJA[ ]3941 kB

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.