LICZNIK: 2 000 000,00 zł

(łączna wysokość dotacji planowanej do pozyskania z UE)

Projekt Gminy Lubliniec planowany do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Rewitalizacja rzeki Lublinicy - etap III

Wartość projektu: 2 400 000,00 zł

Dofinansowanie: 2 000 000,00 zł

Opis projektu:
Projekt będzie kontynuacją projektu pn.: "Rzeka jako oś rekreacji rodzinnej w Lublińcu – etap II – zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż rzeki Lublinicy na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sobieskiego" dofinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013 w ramach którego powstała nowoczesna przestrzeń publiczna przy bulwarze Franciszka Grotowskiego (targ zielny, lodowisko, parkingi, mostek, ścieżki pieszo-rowerowe, siłownia).
Etap III będzie obejmował rewitalizację terenu na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Grunwaldzkiej oraz na odcinku od ul. Sobieskiego do Zalewu Droniowickiego.
Zakres prac przewiduje m.in. likwidację dzikich wysypisk śmieci wzdłuż rzeki Lublinicy, uporządkowanie terenu oraz udostępnienie terenu mieszkańcom Lublińca poprzez budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z elementami małej architektury (ławeczki, kosze, elementy siłowni). Efektem projektu ma być powstanie nowoczesnej i przyjaznej dla środowiska przestrzeni publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
 
LINK: NABORY - działanie 2.5
 
_______________________________________________________________________________________________________________________

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.