Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
Beneficjent: Gmina Lubliniec
Wartość całego projektu: 89 236,50 zł
Dofinansowanie: 80 000,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Okres realizacji: 2020-04-28 do 2020-10-28
Opis projektu: Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii. Tymczasowe zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami domowych komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.
Cele projektu (efekty i rezultaty): Celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom dostępu  do Internetu i sprzętu komputerowego.
Rezultatem projektu jest zakup 31 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem oraz 5 modemów, które nieodpłatnie zostały przekazane do czterech szkół podstawowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym. Przekazany sprzęt został użyczony przez dyrektorów szkół najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom, w celu prawidłowej realizacji podstawy programowej podczas zdalnej nauki.
Galeria:
PROMOCJA 
 
Załączniki:
Pobierz plik (zdjęcie komputery (10).jpg)2[ ]230 kB
Pobierz plik (zdjęcie komputery (11).jpg)3[ ]175 kB
Pobierz plik (zdjęcie komputery (12).jpg)4[ ]217 kB
Pobierz plik (zdjęcie komputery (13).jpg)5[ ]132 kB
Pobierz plik (zdjęcie komputery (14).jpg)6[ ]146 kB
Pobierz plik (zdjęcie komputery (15).jpg)1[ ]158 kB

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.