PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzenia spisu

Samospis internetowy (CAWI) od 1 kwietnia 2021

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio od 16 kwietnia 2021

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

  • wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)
  • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

 

Jak można się spisać?

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

INFORMACJA

Informujemy, iż w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dnia 01.06.2021r. w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego, Centrum Obsługi Mieszkańców, ul. Paderewskiego 7a zostanie uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu „Czyste powietrze”.

Punkt będzie czynny w dniach:

poniedziałek w godzinach 13.00-17.00

środa w godzinach 8.00-12.00

piątek w godzinach 10.00-13.00

Punkt konsultacyjno-informacyjny będzie prowadził działania dla mieszkańców Gminy Lubliniec w zakresie:

  • udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze”,

  • wsparcia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie,

  • pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

Dodatkowo, codziennie w godzinach pracy urzędu będzie można uzyskać informacje o programie pod nr tel. 34 3530100 wew. 173.

 

Czyste Powietrze

Aktualności

Pojawienie się niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzkiego zanieczyszczeń lotnych w powietrzu na terenie mieszkalnym może mieć następujące źródła:

1. Transport samochodowy

Szacuje się, że w Polsce transport samochodowy odpowiada za 30 do 70% smogu, w zależności od charakterystyki lokalnej i nasilenia ruchu samochodowego w danej miejscowości. W Polsce problem smogowy z tym związany jest potęgowany przez dużą, corocznie rosnąca liczba pojazdów na mieszkańców w liczbie 580 pojazdów na 1000 mieszkańców, która dwukrotnie przekracza wskaźniki tak wysoko rozwiniętych państw zachodnich jak Niemcy, lub Austria (ok. 300 pojazdów na 1000 mieszkańców). Problem pogarsza wysoki odsetek samochodów starszych - Polska ma jeden z najwyższych odsetków samochodów liczących powyżej 10 lat, około 73%, w Unii Europejskiej. Prawdopodobnie największy udział w wytwarzaniu smogu pochodzenia motoryzacyjnego mają jednak auta o wieku przekraczającym 20 lat, co stanowi aż 35% wszystkich aut w Polsce.

Celem ograniczenia emisji z transportu samochodowego udoskonala się system badań pojazdów podczas ich dopuszczania do ruchu oraz wspomaga się stopniowe wycofywanie z obiegu pojazdów z przestarzałymi instalacjami.

 

2. Spalanie śmieci w piecach domowych

Statystycznie, każdy z nas produkuje około 300 kg odpadów rocznie. W połączeniu z rosnącymi cenami wywozu śmieci, doprowadza to do sytuacji, w których wiele osób rozważa pozbycie się śmieci poza obowiązującym systemem zbiórki odpadów – poprzez spalenie w kotłowni. Tymczasem, spalanie w domowych warunkach tworzyw sztucznych, kolorowej makulatury i tym podobnych materiałów, nie tylko nie prowadzi do uzyskania znaczących ilości ciepła, ale również doprowadza do wytworzenia silnie toksycznych i kancerogennych substancji, takich jak np. dioksyny.

Oprócz oczywistych zagrożeń płynących z produkcji niezwykle niebezpiecznych substancji lotnych, stwarza się również ryzyko uszkodzenia lub zablokowania komina i doprowadzenia do cofania się spalin do wnętrza budynku, z czego już tylko krok do zatrucia domowników spalinami lub czadem.

Na terenie Polski funkcjonuje absolutny zakaz spalania śmieci w kotłowniach domowych, pod karą mandatu w wysokości do 500zł lub grzywny do 5 tys. zł.

Czego nie wolno spalać
Czego nie wolno spalać w piecach domowych - źródło: smoglab.pl
Czego nie wolno spalać w piecach domowych
Czego nie wolno spalać w piecach domowych - źródło: smoglab.pl

3. Przestarzałe kotły cieplne

Ze względu na brak ogólnopolskiej inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła, trudno jest ocenić, ile pozostało w kraju do wymiany przestarzałych, nisko wydajnych kotłów grzewczych. Ze względu na ich wykonanie w technologiach, od których się odeszło kilkanaście lat temu, nie jest możliwa ich adaptacja lub przebudowa. Jedyną metodą na zwalczanie powodowanego przez nie problemu jest ich wycofanie z użytkowania i sukcesywna wymiana na kotły nowoczesne.

Nie tylko sama technologia budowy starszych kotłów wpływa na ich wydajność i wytwarzanie spalin – wpływ ma również metoda palenia.

Najbardziej powszechną metodą spalania paliw stałych, stosowaną dotychczas we większości pieców domowego użytku, jest metoda spalania ,,od dołu”, w której rozpoczyna się rozpalanie w dolnej części załadowanej do pieca porcji paliwa, dodając kolejne porcje poprzez ich dosypywanie z góry. Jest to metoda wygodna dla użytkownika, umożliwiająca uzyskanie stabilnej produkcji ciepła przez kilka godzin oraz nie wymagająca ciągłej kontroli procesu spalania. Dla doświadczonego użytkownika kotła domowego, łatwe jest ocenienie, jaka porcja paliwa jest konieczna dla zapewnienia ciepła w domu przez cały dzień.

Metoda ta, mając swoje plusy w kwestii łatwości użytkowania, ma dwie bardzo poważne wady – doprowadza do marnowania między 30% a nawet 70% wartości energetycznej paliwa oraz powoduje powstawanie zwiększonej ilości niebezpiecznych substancji w dymie spalinowym.

W trakcie palenia metodą ,,od dołu”, żar nagrzewa całą porcję paliwa znajdującą się nad nim. Pod wpływem ciepła, z paliwa uwalniają się lotne frakcje smoły, a ponieważ nie mają one kontaktu bezpośredniego z płomieniem, nie mogą zostać spalone i ulatniają się przewodem kominowym. Tym samym, lotne frakcje smoły o wartości energetycznej zbliżonej do ropy naftowej, stanowiące aż do 30% masy węgla kamiennego i aż do 70% masy drewna, nie są w ogóle przetwarzane na ciepło.

Prawidłową metodą palenia w piecu, tzw. metodę palenia „od góry” z uwzględnieniem dokładania paliwa metodą tzw. kroczącą, często można zaadaptować nawet w przestarzałych piecach, wymaga to jednak analizy modelu pieca i potwierdzenia tego faktu u specjalisty od domowych źródeł ciepła.

 

Porównanie metod rozpalania w piecach indywidualnych
Porównanie metod rozpalania w piecach indywidualnych - źódło: czysteogrzewanie.pl

 

 

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Umiarkowany

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 56μg/m3
SO2: 6μg/m3
C6H6: 3μg/m3

2021.09.25 23:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.