PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzenia spisu

Samospis internetowy (CAWI) od 1 kwietnia 2021

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio od 16 kwietnia 2021

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

 • wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)
 • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

 

Jak można się spisać?

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

INFORMACJA

Informujemy, iż w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dnia 01.06.2021r. w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego, Centrum Obsługi Mieszkańców, ul. Paderewskiego 7a zostanie uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu „Czyste powietrze”.

Punkt będzie czynny w dniach:

poniedziałek w godzinach 13.00-17.00

środa w godzinach 8.00-12.00

piątek w godzinach 10.00-13.00

Punkt konsultacyjno-informacyjny będzie prowadził działania dla mieszkańców Gminy Lubliniec w zakresie:

 • udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze”,

 • wsparcia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie,

 • pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

Dodatkowo, codziennie w godzinach pracy urzędu będzie można uzyskać informacje o programie pod nr tel. 34 3530100 wew. 173.

 

Czyste Powietrze

Aktualności

Najbardziej niebezpiecznym elementem występowania zjawiska smogu jest jego wpływ na ludzki organizm i zagrożenie, jakie niesie dla naszego zdrowia i życia. Niebezpieczeństwo to wynika z obecności w smogu substancji chemicznych, które przedostają się wraz ze wdychanym powietrzem do naszego układu oddechowego i we wielu przypadkach również układu krwionośnego, co skutkuje rozprowadzeniem tych substancji w całym organizmie.

1. Czym są substancje niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia i życia zawarte w smogu?

Skład smogu jest bardzo złożony i może znacznie się różnić w zależności od warunków atmosferycznych i warunków lokalnych takich, jak: lokalna popularność danego rodzaju paliwa, natężenie transportu samochodowego, warunki wynikające z położenia geograficznego i ukształtowania terenu.

Do głównych składników smogu zaliczają się: benzopireny (w szczególności benzo(a)piren) i inne węglowodory aromatyczne, pyły o różnych średnicach drobin (od 1 do 10 μm), dwutlenki siarki i azotu, metale ciężkie, lotne związki organiczne, ozon troposferyczny, tlenki węgla, sadza i wiele innych.

2. Na czym polega zagrożenie dla ludzkiego zdrowia?

Wymienione poniżej substancje i związki chemiczne mają bardzo zróżnicowane działanie na ludzkie zdrowie. Część z nich (gazy, jak np. tlenki węgla) swobodnie przenika z płuc do krwi, część wymaga nośnika w postaci drobin (jak np. metale ciężkie osadzające się na powierzchni drobin pyłów), część osadza się w płucach (większe cząsteczki drobin). Naturalną reakcją płuc na zanieczyszczenia we wdychanym powietrzu jest odruch kaszlu, który jednak nie jest 100% skuteczny w pozbyciu się zanieczyszczeń z płuc i zapobieżeniu ich przenikania do krwi. Ponadto, przedłużające się wywoływanie kaszlu wskutek kontaktu ze smogiem pogarsza stan zdrowotny astmatyków i osób starszych.

W składzie fizykochemicznym smogu można wyróżnić m.in.:

 • Benzopireny - organiczne związki chemiczne z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, zbudowane z pięciu skondensowanych pierścieni benzenowych, niezwykle kancerogenne (powodujące rozwój nowotworów) i powiązane z wywoływaniem mutacji skutkujących zachorowaniami na raka płuc,

 • Dwutlenek azotu – obecność tego gazu w powietrzu skutkuje szybkim wystąpieniem podrażnienia układu oddechowego i oczu, brunatna barwa dwutlenku azotu nadaje smogowi jego charakterystyczne zabarwienie, pozostałe tlenki azotu wykazują zróżnicowaną szkodliwość dla ludzi,

 • Dwutlenek siarki - wzrost stężenia tego gazu w powietrzu wiązany jest m.in. ze zwiększeniem liczby ostrych zespołów wieńcowych,

 • Lotne związki organiczne (LZO) – zróżnicowana pod względem składu i szkodliwości dla życia i zdrowia ludzkiego grupa związków organicznych z łatwością przechodzących w postać pary lub gazu, mogących zawierać związki fluoru, chloru, siarki, azotu i bromu,

 • Ozon troposferyczny – występujący głównie przy tzw. smogu fotochemicznym, o szerokim spektrum działania drażniącego na organizm ludzki,

 • PM2,5 – pył zawieszony o średnicy drobin nie większej niż 2,5 μm, co czyni go najbardziej szkodliwym dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych (drobiny tej wielkości przekraczają barierę płuca/krew), wywołujący wiele chorób układu oddechowego i krążenia oraz ostry wzrost ryzyka hospitalizacji z powodu nasilania astmy, wywoływania ostrych reakcji układu oddechowego w powiązaniu z osłabieniem funkcjonowania płuc,

 • PM10 – pył zawieszony o średnicy drobin nie większej niż 10 μm, często zawierający benzopireny, furany i dioksyny, czyli substancje wykazujące zróżnicowane toksyczności ostre i przewlekłe, mające również właściwości kancerogenne,

 • Sadza – substancja składająca się głównie z węgla w postaci amorficznej, powiązana z chorobami układu oddechowego, krwionośnego i nowotworami,

 • Tlenki węgla – upośledzające funkcjonowanie wymiany tlenowej we krwi, uniemożliwiając tlenowi wiązanie się z hemoglobiną,

 • pozostałe substancje organiczne i nieorganiczne, w składzie zależnym od charakterystyki lokalnej.

Najbardziej niebezpieczne z przenikających do krwi substancji zawartych w smogu przedostają się do narządów wewnętrznych i negatywnie wpływają na ich funkcjonowanie, zarówno krótkotrwale jak i przewlekle. Również płody ludzkie, których wszystkie zasoby pokarmowe i wymiana tlenowa powiązane są z organizmem matki, są narażone na wystąpienie poważnych wad rozwojowych, a nawet obumarcie.

3. Jakie są skutki ekspozycji na smog?

Skutki smogu odczuwamy wszyscy codziennie, jednak trudno jest precyzyjnie zdiagnozować smog jako przyczynę danej jednostki chorobowej lub skrócenia długości życia. Z tej przyczyny, trudno jest równiez oszacować, ile osób rocznie w umiera w Polsce z powodu smogu, szacunki oscylują między wartościami 35 tys. a nawet 90 tys. zgonów rocznie.

 

Infografika przedstawiająca oddziaływanie smogu na zdrowie ludzkie
Infografika przedstawiająca oddziaływanie smogu na zdrowie ludzkie, źródło: enerzon.pl
Źródła: enerzon.pl, wiemczymoddycham.pl, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, pulsmedycyny.pl, smoglab.pl

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 40μg/m3
SO2: 7μg/m3
C6H6: 3μg/m3

2021.09.25 22:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.