Aktualności

Szanowni Mieszkańcy. Podczas codziennych służb zwracamy uwagę na problem związany z parkowaniem pojazdów, zgodnie z Państwa sugestiami, które otrzymujemy głównie drogą telefoniczną, ale i wykorzystujemy narzędzie, które ukierunkowane jest na pracę Policji – Krajową Mapę Zagrożeń, gdzie mieszkańcy zaznaczają problemy zauważane  na terenie naszego miasta.

Współdziałając z policjantami kontrolujemy rejon ulicy Wyszyńskiego, gdzie często dochodzi do łamania przepisów związanych z parkowaniem oraz ul. M. Curie-Skłodowskiej, gdzie w jej końcowym fragmencie często parkowane są pojazdy na ścieżce pieszo-rowerowej. Z kolei w rejonie Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Sobieskiego, pojazdy parkowane są poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz w rejonie ul. 11 Listopada i przyległych, pojazdy często parkowane są zbyt blisko skrzyżowań, ale i na jezdni wzdłuż linii ciagłej w sposób, który zmusza innych kierujących do najechania na nią. Rozumiejąc trudności w tym zakresie, byliśmy współinicjatorami listu, w którym Burmistrz Miasta zwrócił się do Dowódcy Jednostki Wojskowej Komandosów, ale i przez dłuższy czas głównie zwracaliśmy uwagę kierującym, pouczaliśmy korzystając z przywileju wynikającego z kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Pomimo tego, mieszkańcy, ale i my sami zauważamy, że pojazdy w dalszym ciagu parkowane są w miejscach niedozwolonych. Stąd też współpracować będziemy nie tylko z Policją, ale i z Żandarmerią Wojskową, stosując przede wszystkim postępowanie mandatowe.

Ponadto z rejonu ul. Hajdy Wawrzyńca docierają do nas sygnały o parkowaniu pojazdów ciężarowych. Przypominamy zatem, iż zgodnie z art. 49 ust. 2 pkt 5 Prawa o Ruchu Drogowym  zabrania się  na obszarze zabudowanym, postoju pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami. Także i w tym zakresie będziemy podejmować działania, jeżeli dotychczasowe okażą się nieskuteczne.

 

Przypominamy, że zgodnie z art.  49 Prawa o ruchu drogowym:

     1.  Zabrania się zatrzymania pojazdu:

1) na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;

2) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;

3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie;

4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię;

5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni;

6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd;

7)  na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu;

8)  na pasie między jezdniami;

9)  w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości;

10)w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu;

11)na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru.

     2. Zabrania się postoju:

1)   w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;

2)   w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;

3)   przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;

4)   w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;

5)   na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.