Aktualności

W związku z rozpoczynającym się sezonem prac porządkowych Straż Miejska przypomina, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec uchwalonym Uchwałą Nr 44/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. :

- dopuszcza się spalanie na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków wyłącznie odpadów z drewna

- niezawierającego substancji niebezpiecznych, w sposób niepowodujący uciążliwości, z zachowaniem przepisów 

  przeciwpożarowych,

- odpady należy gromadzić tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

Ponadto dbając o swój samochód pamietajmy, że na terenie Gminy Lubliniec, mycie pojazdów samochodwych może odbywać się:

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z przepisami ustawy; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych i do ziemi;

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych.

 

Podobnie jak i mieszkańcy zauważamy nieczystości pozostawione przez pieski na terenie skwerów i parków i zapewniamy, że w każdej takiej sytuacji będziemy reagowali, stąd czesto prace rozpoczynamy we wczesnych godzinach porannych. Przypominamy, że zgodnie ze wspomnianym Regulaminem "osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. "

Od sezonu jesienno-zimowego istnieje także problem związany z dokarmianiem gołębi w śródmieściu miasta. Pamiętajmy - kierując sie dobrem ptaków nie możemy zapominać o czystości i porządku na terenie miasta, a szczególnie rejonu ulicy Wąskiej i Placu K.Mańki. Dokarmianie powoduje, że ptaki przebywają w tej części miasta brudząc okoliczne obiekty przez co wpływają na estetykę, ale i faktyczną użyteczność infrastruktury. Stąd STRAŻ MIEJSKA zwraca się z apelem by zaprzestać dokarmiania ptaków w centrum  miasta! Tak jak do tej pory, bedziemy zwracali szczególną uwagę na ten problem, a nasza reakcja może skutkować mandatem karnym, którego wysokość może sięgać 500zł.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.