PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzenia spisu

Samospis internetowy (CAWI) od 1 kwietnia 2021

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio od 16 kwietnia 2021

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

  • wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)
  • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

 

Jak można się spisać?

Aktualności

ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW

Dzień 01 marca 2021 r. - to pierwszy dzień wiosny meteorologicznej. Wszyscy czekamy z utęsknieniem na ciepło i świeże, lekko wiosenne powietrze, lecz nie takie, jakie zagwarantował nam jeden z mieszkańców naszego miasta. W godzinach dopołudniowych zostaliśmy powiadomieni o podejrzanym zadymieniu w zachodniej części miasta. Podczas kontroli okazało się, że jeden z mieszkańców robił porządki paląc odpady. Mandat karny w wysokości 300złotych to zapewne niezła nauczka na przyszłość. Jeśli nie rozsądek i dbałość o czyste powietrze, to zapewne czysta kalkulacja wskazuje, że warto odpady segregować i przekazywać właściwej firmie wywozowej lub po prostu wywieźć na PSZOK przy ul. Przemysłowej.

Ponownie przypominamy, że kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu lub grzywny. Bez względu czy czyni to na wolnym powietrzu, na swojej działce czy też w domowym lub zakładowym piecu.

Pamiętajmy! Paląc odpady trujemy przede wszystkim siebie, swoich najbliższych, ale i środowisko w którym żyjemy.

 

Zdjęcie_przedstawiające_spalanie_odpadów.jpgZdjęcie_przedstawiające_spalanie_odpadów_2.jpg

WIOSENNE ROZTOPY. UWAGA NA ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM NA LÓD

Po okresie mroźnych i śnieżnych tygodni w ostatnim okresie znacząco wzrosły temperatury, co spowodowało zagrożenie lokalnymi podtopieniami. Stąd też lublinieccy strażnicy na każdej służbie kontrolowali cieki wodne na terenie gminy tak, by w sytuacji zagrożenia bez zwłoki podejmować niezbedne działania. Pomimo topnienia dość dużej powłoki śnieżnej w tym roku nie stwierdzono niebezpiecznie wysokiego poziomu wód i istotnego niebezpieczeństwa hydrologicznego.

Straż Miejska wzywa jednocześnie, aby biorąc pod uwagę stale rosnące temperatury powietrza, a co za tym idzie topnienie lodu, nie wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne. Codziennie patrole są ukierunkowane na zwracanie uwagi na to zagrożenie, szczególnie w odniesieniu do wędkarzy, jak i najmłodszych. Pamiętajmy, że grubość lodu jest zależna od wielu czynników jak głębokości, nurtu, linii brzegowej, nie jest jednorodna i stabilna. Stąd apel, by nie tylko nie ryzykować, ale i powiadamiać, alarmować służby, gdy zobaczymy osoby, które na lód wchodzą, tel. 986 lub 112.

Pokonajmy obojętność, gdyż tylko w ten sposób możemy wspólnie minimalizować zagrożenie, ratując czyjeś zdrowie, a nawet życie!