Aktualności

Pragnę poinformować, że w naborze wniosków na dofinansowanie części kosztów związanych z modernizacją źródła ciepła w budynkach położonych na terenie gminy Lubliniec ogółem złożono 116 wniosków, w tym 85 wniosków na montaż kotłów gazowych, 21 na kotły węglowe 5-tej klasy, 5 kotły na pellet, pozostałe - 5 wniosków. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 313/XXVIII/2020 z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec wnioski można składać od 2 stycznia do 31 marca, a ich realizacja następuje do 30 września każdego roku. Rozpatrywanie wniosków trwa do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Moim celem jest dofinansowanie wszystkich złożonych w tym roku wniosków, dlatego też podjąłem decyzję o wystąpieniu do Rady Miejskiej w Lublińcu o zwiększenie środków budżetowych przeznaczonych na ten cel do kwoty umożliwiającej realizację wszystkich złożonych i spełniających wymogi wniosków.

Na dzień dzisiejszy zostało podpisanych 40 umów o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach. Pozostałe umowy będą podpisywane sukcesywnie, tak aby umożliwić mieszkańcom niezakłóconą realizację zadania.

 

Burmistrz Miasta Lublińca

Edward Maniura

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.