Aktualności

Szanowni Państwo;


w związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 653), zmianie uległa data zakończenia czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem, działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów pozostanie zawieszone do 18 kwietnia 2021 r.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.