Aktualności

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublińcu
W związku z bardzo niekorzystną sytuacją dotyczącą grypy ptaków oraz stwierdzeniem pierwszego ogniska w województwie śląskim w powiecie raciborskim przekazuję informację o zasadach bioasekuracji dla wszystkich hodowców drobiu przyzagrodowego oraz gołębi.
ZALECENIA DLA HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY
karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie, przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem, odizolowanie od innego drobiu kaczek i gęsi, przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem, unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek), zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi burmistrzowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu, po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem, używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu, osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.
ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI
karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich,
przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakty z dzikim ptactwem.
Ulotka informacyjna oraz pismo z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublińcu znajduje się w załączeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacjie dla hodowców drobiu..pdf)Załącznik nr 2[ ]71 kB
Pobierz plik (Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii.pdf)Załącznik nr 3[ ]115 kB
Pobierz plik (UWAGA HPA.pdf)Załącznik nr 1[ ]228 kB

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.