PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Szanowni Rodzice /Opiekunowie prawni! Jeśli Wasze dziecko jeszcze nie jest zapisane do żadnego przedszkola lub nie dostało się do wybranej placówki podczas rekrutacji podstawowej, to uruchamiamy
WOLNE MIEJSCA W NOWOCZESNYM PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2
Informujemy, że w dniu 28.03.2018 roku Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zatwierdziła „Szczególne zasady dofinansowania dla osób fizycznych realizujących inwestycje w ramach Programu Smog Stop pn.: Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji – Edycja 2018”. Czytaj więcej ...
DOFINANSOWANIE - PROGRAM SMOG STOP - NISKA EMISJA
Od dnia 7 maja 2018 r. rozpocznie się wprowadzanie zmian w organizacji ruchu dla miasta.Opracowana organizacja ruchu została zatwierdzona. Zakłada ona ujednolicenie zasad ruchu na
Uwaga Mieszkańcy
Miasto Lubliniec skorzystało z rządowego programu "Od papierowej do cyfrowej Polski" , w ramach którego otrzymało darmowy terminal płatniczy. Od 17 lipca ( poniedziałek) można
Od papierowej do cyfrowej Polski

Aktualności

iNFORMACJA o udzieleniU bonifikaty

Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele.

Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca 2018r.
Dochód miesięczny, o którym mowa powyżej, jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.
Informacji na powyższy temat udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu, II piętro pokój nr 25.

DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Urząd Miejski informuje, że od 12 marca 2018r. rozpocznie się nabór dzieci do przedszkoli miejskich, na rok szkolny 2018/2019.

Rekrutacja będzie przeprowadzona dla wszystkich dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec w wieku 3, 4, 5 i 6 lat (dzieci 6-letnie obowiązane są do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego) czyli urodzone w latach 2012-2015.

Pomóżmy Polsce odetchnąć od smogu i wygrajmy dla Lublińca Naukową stację zabaw

Lubliniec bierze udział w konkursie w ramach edukacyjnej kampanii społecznej Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza „Pomóżmy Polsce odetchnąć od smogu!” Nagrodą jest wybudowanie na terenie Lublińca przy ul. Szymanowskiego Naukowej Stacji Zabaw! Zasady są proste! Wystarczy wejść na www.powietrzebezsmieci.pl i zagłosować na Lubliniec! Głosowanie trwa od 24 stycznia do 28 lutego 2018 r.

Informacja

Szanowni Państwo,

Zbiorniki wodne w naszej okolicy pokryła warstwa lodu. Jest ona jednak nieregularna i miejscami bardzo cienka. Apeluję więc do wędkarzy o rozsądne wchodzenie na taflę lodową. Proszę, aby samotnie nie wybierać się na zamarznięte akweny wodne oraz infomować najbliższych o dokładnym miejscu pobytu i planowanej godzienie powrotu

Apel do rodziców!

Przed nami ferie zimowe, w zwiazku z tym nasze pociechy chętniej spędzaja wolny czas na świeżym powietrzu. Niska temperetura spowodowała, że zbiorniki wodne pokryła cienka warstwa lodu. Proszę pamiętać, że lód jest bardzo niebezpieczny i może się zarwać pod dzieckiem ( lód wytrzymuje ciężar dorosłego człowieka, jeżeli jego pokrywa ma grubość co najmniej 7 cm ).
Apeluję w tym miejscu o rzeczową rozmowę na temat bezpieczeństwa z naszymi dziećmi.
Młodzi ludzie planując zabawę na zamarznietych zbiornikach wodnych, nie pamiętają, że wiąże się z tym wiele niebezpieczeństw. Zawsze musimi brać pod uwagę możliwoścć załamania się lodu.
Najbardziej niebezpieczne miejsca to te w pobliżu ujścia rzek i kanałów, ujęć wody,mostów, pomostów i przy brzegach, ponieważ zwykle w tych miejscach lód jest najcieńszy.

Jeżeli lód zarwie się pod tobą:
* nie wpadaj w panikę,
*oszczędzaj siłyna wydostanie się z wody, połóż się płasko na wodzie, rozłóż ręce i staraj się
wydostać na lód,
* jeżeli się wydostaniesz, nie wstawaj ale powoli przeczołgaj się w bezpieczne miejsce,
* jeżeli jest taka możliwość szybko przebierz się w suche ubranie.

Co zrobić, jeżeli pod kimś załamał się lód:

* wezwij pomoc,
* nie biegnij w kierunku ofiary, lód w tym miejscu może być kruchy i zarwać się również pod tobą,
* nie podchodź do przerębla w pozycji wyprostowanej( w ten sposób zwiększamy punktowy nacisk
na lód). Najlepiej próbować podczołgać się do tonacego;
* staraj się podać lub rzucić cokolwiek, za co może się tonący trzymać: gałąź, kurtkę, szalik aby w
ten sposób osoba mogła wydostać się na krawędź lodu;
* po wyciągnięciu osoby poszkodowanej należy niezwłocznie zabezpieczyć ją przed zimnem i jak
najprędzej przetransportować do ciepłego pomieszczenia,
* należy podać, w miarę możliwości ciepłe i słodkie napoje,
* bezwzględnie nie wolno podawać alkoholu osobie poszkodowanej.

Adam Bielecki
WSOiUSC

TERMINY REKRUTACJI 2018/2019 DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W LUBLIŃCU

Terminy rekrutacji 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych w Lublińcu

Załączniki:
Zarządzenie – terminy rekrutacji szkoły-1

KRYTERIA WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LUBLINIEC

Uchwała nr 362/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Lublińca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

Załączniki:
Uchwała nr 362/XXXV/2017

WZORY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY OBWODOWEJ ORAZ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA Z POZA OBWODU

W załączniku znajdują się wzory zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej oraz wniosek o przyjęcie dziecka z poza obwodu.

Załączniki:
Zgłoszenie_druk_obwód
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

Informacja o zasadach korzystania z gminnych nieruchomości położonych przy Bulwarze Grotowskiego tj. przy ul. Sobieskiego i ul. Piłsudskiego na organizowanie imprez przez podmioty nie będące jednostkami podległymi Gminie Lubliniec

1. Korzystanie z nieruchomości gminnych na organizowanie imprez na Bulwarze Grotowskiego odbywa się na zasadzie dzierżawy nieruchomości.
2. Gmina oferuje dzierżawę dwóch lokalizacji (załącznik nr 1) tj.:
• teren (1) przy ulicy Sobieskiego, obszar o pow. 2000 m2, z dostępem do dwóch złączy elektroenergetycznych, toalety miejskiej,
• teren (2) przy ul. Piłsudskiego, obszar o pow. 2260 m2 z dostępem do złącza elektroenergetycznego, toalety miejskiej.
3. Podmiot zainteresowany organizacją imprezy winien w terminie nie krótszym niż 1 miesiąc przed planowaną imprezą wystąpić z wnioskiem o dzierżawę gruntu (załącznik nr 2) do Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5,
42-700 Lubliniec. Wnioski złożone w terminie krótszym mogą być nie uwzględnione.

Czytaj więcej: Informacja o zasadach korzystania z gminnych nieruchomości położonych przy Bulwarze Grotowskiego tj. przy ul. Sobieskiego i ul. Piłsudskiego na...

Wydarzenia

Kwiecień 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Najbliższe

01 Maj 2018
12:00AM
Powiatowy Konkurs Nauk Ścisłych
05 Maj 2018
12:00AM
Bieg Sylwana

Na skróty

 ZMIANA RUCHU

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.