PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Słoneczny Lubliniec

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - mikroinstalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Porgram umożliwia dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych.

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00. 

Konsultacje i osobiste składanie wniosków: Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (I piętro) w godz. 7.30 do 15.30.

Adres do korespondencji – wysyłanie wniosków pocztą na adres: ul, Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice.

Więcej o PROGRAMIE ...

Odbiór dokumentacji technicznej

SŁONECZNY LUBLINIEC.
 
Uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego można odbierać dokumentację techniczną opracowaną przez Operatora Programu „Słoneczny Lubliniec".
 
Dokumentację można odebrać w tut. Urzędzie Miejskim,
w budynku przy ul. Paderewskiego 7A,
I piętro – w Zespole ds. Funduszy
(nad Caritasem)
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
Osoba zgłaszająca się po odbiór jest proszona o zabranie ze sobą dowolnego dokumentu tożsamości.
 
W późniejszym okresie, w miarę potrzeb zostaną wyznaczone dodatkowe dni, kiedy będzie można odebrać również dokumentację po godz. 17.00. Terminy zostaną ustalone i podane na stronie internetowej.
 
 
 

Złożenie wniosku do konkursu

Wniosek aplikacyjny dot. Programu "Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Lubliniec” został złożony i zgłoszony do konkursu.

W sumie do konkursu zostało zgłoszonych 125 wniosków.

Rozstrzygnięcie konkursu i wyniki konkursu powinny zostać ogłoszone w listopadzie br.

Szczegóły dot. konkursu i lista złożonych wniosków jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

DOFINANSOWANIE - PROGRAM SMOG STOP - NISKA EMISJA

Informujemy, że w dniu 28.03.2018 roku Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zatwierdziła „Szczególne zasady dofinansowania dla osób fizycznych realizujących inwestycje w ramach Programu Smog Stop pn.: Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji – Edycja 2018”.

Czytaj więcej ...

Informacja o stanie zaawansowania Programu

Operator programu przekazał opracowane wstępne wersje dokumentów (Program, projekty i wniosek aplikacyjny), które są obecnie weryfikowane.

Jednocześnie informuję, że Zarząd Województwa Śląskiego z uwagi na zmiany regulaminu konkursu wydłużył termin trwania naboru dla konkursu z 26 marca 2018 r. do 29 maja 2018 r. Zmianie uległ również termin rozstrzygnięcia naboru z września 2018 r. na listopad 2018 r.

LINK DO KONKURSU  

W związku z powyższym planowany termin złożenia wniosku do konkursu to koniec maja br.

Regulamin - słoneczny Lubliniec

Informujemy, że Burmistrz Miasta Lublińca zatwierdził Regulamin uczestnictwa w Programie pn. "Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Lubliniec" (w załączeniu Regulamin).

W załączeniu dostępny jest również wzór umowy pomiędzy Uczestnikiem Programu a Operatorem.

Osobami upoważnionymi do dokonywania wizji lokalnych w terenie będą następujące osoby:
Pani Elżbieta Maks
Pani Mariola Maindok
Pan Sebastian Zielonka
Pan Dawid Zielonka
Pan Grzegorz Kopyciok
 
Jedynie powyższe osoby są upoważnione do dokonywania wizji lokalnej w terenie. Każda z osób będzie posiadała przy sobie identyfikator i pisemne upoważnienie, którym będzie musiała się wylegitymować w trakcie wizyty u mieszańca.
 
Uwaga: w trakcie wizji lokalnej u mieszkańca nie będą pobierane żadne opłaty gotówkowe.
 
Opłaty w wysokości 99,00 zł będą przyjmowane jedynie w formie przelewu na konto po dokonaniu wizji lokalnej.

 

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin_sloneczny_lubliniec_15.11.2017.pdf)regulamin[ ]1652 kB
Pobierz plik (umowa_z_mieszkańcem.pdf)umowa z mieszkańcem[ ]98 kB

Wizje lokalne Operatora w terenie

Informujemy, że Operatorem Programu pn.: „Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Lubliniec” jest firma:
ENVITERM S.C., ul. Szwedzka 2, 42-612 Tarnowskie Góry, NIP: 6452551931, REGON: 367531084
 
Osobami upoważnionymi do dokonywania wizji lokalnych w terenie będą następujące osoby:
Pani Elżbieta Maks
Pani Mariola Maindok
Pan Sebastian Zielonka
Pan Dawid Zielonka
Pan Grzegorz Kopyciok
 
Jedynie powyższe osoby są upoważnione do dokonywania wizji lokalnej w terenie. Każda z osób będzie posiadała przy sobie identyfikator i pisemne upoważnienie, którym będzie musiała się wylegitymować w trakcie wizyty u mieszańca.
 
Uwaga: w trakcie wizji lokalnej u mieszkańca nie będą pobierane żadne opłaty.
 
Opłaty w wysokości 99,00 zł będą przyjmowane jedynie w formie przelewu na konto.

Wydłużenie terminu naboru ankiet

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Lublińca Programem "Słoneczny Lubliniec" oraz kierowanymi prośbami o wydłużenie terminu naboru do Programu, podjęto decyzję o przesunięciu terminu składania ANKIET. 

Ostateczny termin składania ANKIET zostaje przesunięty do 7 listopada br.

 

Załączniki:
Pobierz plik (ankieta OZE SL_END.pdf)ANKIETA[ ]476 kB

wpłaty dla operatora

W związku z dokonanymi ustaleniami wpłaty dla Operatora bedą przyjmowane po zatwierdzeniu Regulaminu Programu.
 
Regulamin Programu w najbliższych dniach zostanie zatwierdzony i opublikowany na stronie interentowej miasta Lublińca oraz w wersji papierowej będzie dostępny w tut. Urzędzie Miejskim w Zespole ds. Obsługi Interesantów i Rady Miejskiej (biuro podawcze) w pok. nr 7 (na parterze).
 
Po zatwierdzeniu Regulaminu zostanie wyznaczony termin na dokonywanie wpłat.
W związku z powyższym prosiny o wstrzymanie się z dokonywaniem wpłat a osoby, które już dokonały przelewu będą miały zwrócone opłaty na konto.

 

Wczoraj odbyło się spotkanie w Miejskim Domu Kultury. Poniżej materiały ze spotkania.

Likn do prezentacji Prezentacja

Link do kalkulatora Kalkulator

Link do artykułu Słoneczna gmina

Do pobrania poniżej w załączeniu ULOTKA.

 

Załączniki:
Pobierz plik (ulotka.pdf)ULOTKA[ ]710 kB

KOMUNIKAT - PROGRAM "SŁONECZNY LUBLINIEC" II etap

KOMUNIKAT.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Lublińca Programem „Słoneczny Lubliniec” oraz zgłaszanymi zapytaniami osób, które prowadzą działalność gospodarczą lub mają budynki w budowie (na ukończeniu – do zasiedlenia na przełomie 2017/2018) informujemy, że osoba zakwalifikowana do obecnej edycji Programu musi łącznie spełnić poniższe warunki:

  1. lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie gminy Lubliniec,
  2. budynek jest zamieszkały i użytkowany (w celu prawidłowego oszacowania planowanych urządzeń oraz ich mocy właściciel musi udostępnić faktury za ostatni okres rozliczeniowy – moc będzie dobrana na podstawie faktycznego życia energii).
  3. posiada tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jeżeli jest kilku współwłaścicieli to każdy z nich musi wyrazić zgodę na przedmiotową inwestycję.
  4. nie prowadzi w budynku, w którym zamontowana będzie instalacja w chwili obecnej działalności gospodarczej ani też agroturystyki i nie będzie prowadził tego typu działalności w okresie 5 lat od rozliczenia finansowego Projektu. Decyduje wykazany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej adres zakładu głównego lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Wynajmowanie budynku lub części budynku dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej przez inny podmiot również traktowane jest jako „działalność gospodarcza prowadzona w budynku na którym zainstalowane zostaną kolektory słoneczne / panele fotowoltaiczne". Program dofinansuje jedynie obiekty mieszkalne.
  5. instalacja będzie wykorzystywana tylko na potrzeby socjalno-bytowe domowników,
  6. w budynku nie jest zamontowana instalacja kolektorów słonecznych ani inne odnawialne źródło energii do ogrzewania c.w.u. lub produkcji energii elektrycznej, (tzn. jężeli budynek posiada instalację solarna to nie można złożyć ankiety na instalację solarną ale można złożyć ankietę na instalację fotowoltaiczną, jeżeli budynek posiada instalację fotowoltaiczną to nie można złożyć ankiety na instalację fotowoltaiczną ale można złożyć ankiete na instalację solarną) - czyli składamy ankietę na taką instalację, której nie ma w budynku.
  7. nieruchomość znajduje się poza rejestrem zabytków Województwa Śląskiego,
  8. nie posiada nieuregulowanych zobowiązań finansowych wobec gminy Lubliniec i jednostek podległych,

Takie warunki mieszkaniec będzie musiał spełniać nie tylko w momencie składania ankiety / podpisania umowy, ale przez cały okres tzw. trwałości projektu (tj. przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu – czyli do 31.12.2025 r. - wymóg UE i Urzędu Marszałkowskiego). Przez ten okres mieszkaniec zagwarantuje swobodny dostęp do isntalacji oraz będzie corocznie przekazywał odczyty z licznika oraz dane z rozliczenia z Tauronem (na potrzeby sprawozdań i monitoringu - wymóg Urzędu Marszałkowskiego).

Natomiast przez 10 lat - czyli do 31.12.2030 r. urządzenia będa na majątku gminy Lubliniec (będą amortyzowane wg. stawki 10%) a mieszakniec będzie jedynie użytkownikiem urządzenia, który zagwarantuje swobodny dostęp od isntalacji. Po tym okresie urzadzenia zostaną za 1 zł + VAT przekazane na majątek mieszkańca.

Ponadto informujemy, że stawka VAT dla montażu urządzeń na budynku wyniesie 8%, natomiast dla montażu na budynku gospodarczym / na ziemi będzie stawka 23%.

Do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze kwestia kosztów kwalifikowanych. Założenie Programu jest takie, że 85% kosztów stanowi dotacja z UE a 15% pokrywa mieszkaniec. Jeżeli jednak Urząd Skarbowy uzna, że podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym to mieszkaniec będzie musiał również sfinansować podatek od otrzymanej dotacji.

Przygotowując Program staramy się i poszukujemy optymalnych rozwiązań prawnych i finansowych, aby mieszkaniec otrzymał maksymalne możliwe dofinansowanie i aby z Programu skorzystała jak największa liczba gospodarstw.

Jak wcześniej informowaliśmy w 2018 roku będzie ogłoszony kolejny nabór wniosków do Poddziałania 4.1.1 (ZIT).

W związku z tym, że chcielibyśmy, aby jak największa grupa mieszkańców Lublińca skorzystała z dotacji, rozważamy obecnie taką możliwość, że mieszkańcy, którzy złożą obecnie ANKIETY i nie spełnią powyższych wymagań (bo np. prowadzą działalność gospodarczą lub mają budynki w budowie) wejdą na tzw. listę rezerwową, która stanie się podstawą do przygotowania II edycji Programu (planowany termin naboru to przełom I i II półrocza 2018 r.)

W związku z powyższym prosimy, aby także mieszkańcy, którzy nie spełniają obecnych warunków naboru ANKIET (bo np. prowadzą działalność gospodarczą lub mają budynki w budowie) również złożyli ANKIETY w celu identyfikacji faktycznego zapotrzebowania.

Ps. Na wypełnionej ANKIECIE prosimy dopisać odręcznie, że wnioskodawca osobiście prowadzi działaność gospodarczą, lub w budynku jest prowadzona działalność gospodarcza, lub budynek jest w budowie (ułatwni to identyfikację ankiet i uprości analizę).

 

Wydarzenia

Październik 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Najbliższe

19 Paź 2018
12:00AM
Urodziny Kubusia Puchatka
11 Lis 2018
12:00AM
Bieg Niepodległości

Na skróty

 wybory

ZMIANA RUCHU

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.